ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

Advocats dret Civil

Reclamacions de tot tipus de responsabilitat civil derivada de tota mena d'accidents. Estudi d'accions derivades dels contractes de qualsevol tipus d'assegurances i sinistres. Reclamacions per negligència professional en els diferents camps. Per a aquests serveis ens basem en un equip tècnic d'Enginyers per poder reproduir si cal les circumstàncies de l'accident i Perits metges forenses de reconegut prestigi per la més correcta i precisa valoració de lesions i danys corporals. Així mateix els nostres perits econòmics d'establir la indemnització oportuna a reclamar per a cada cas en qüestió.

  • Sinistres de Trànsit: Assessorament integral a les víctimes i els seus familiars d'accidents de trànsit per reclamar la indemnització que els pugui correspondre i ser part en els procediments judicials davant de les asseguradores o als causants de l'accident. Per completar aquesta tasca ens basem en un equip tècnic d'Enginyers per poder reproduir si cal les circumstàncies de l'accident i Perits metges forenses de reconegut prestigi per la més correcta i precisa valoració de lesions i dany corporal.
  • Accidents de Treball: Assistència al treballador per reclamar la seva indemnització si ha existit responsabilitat per manca de mesures de seguretat laboral o per altres motius, enfront de les persones o empreses responsables de l'accident i les seves asseguradores respectives.
  • Negligències mèdiques: Assessorament altament especialitzat sobre els tràmits a seguir perquè les víctimes d'una negligència mèdica puguin reclamar la indemnització que els correspongui.
  • Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques: Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents, de qualsevol perjudici causat per aquestes en els seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que aquest perjudici sigui causat per causa del funcionament dels serveis públics. En tot cas, el dany al·legat, ha de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat amb relació a una o diverses persones. El nostre equip estudia cada cas avaluant la situació i proposant al client una estratègia adequada a aquest.

Has patit un accident? Ha estat a la feina o de trànsit? Si tens algun dubte, no dubtis posar-te en mans dels nostres advocats especialistes en dret civil, ells t'informaran de tot el necessari en cada cas.