ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF Advocats Twitter SF Advocats Google + SF Advocats Linkedin SF Advocats
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Google + SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

Advocats dret d'estrangeria

La Llei d'Estrangeria és el nom amb el qual es coneix la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per les LO 8/2000, 14/2003 i 2/2009. És la norma espanyola que regula l'entrada i estada dels estrangers extracomunitaris en el territori espanyol, així com els drets i llibertats que se'ls reconeixen. La Llei comprèn setanta-un articles estructurats en cinc títols. El títol preliminar conté disposicions generals i els altres fan referència, respectivament, als drets i llibertats dels estrangers, el seu règim jurídic, les infraccions en matèria d'estrangeria i el procediment sancionador i la coordinació dels poders públics.

Un bon advocat d'estrangeria a Espanya està en contacte permanent amb les persones i autoritats que concedeixen els permisos de residència i revisen les sol·licituds presentades. Simplifica molt la seva feina, el tenir contacte directe amb l'advocat en cas de necessitar aclariments o documentació adjunta ja que estalvia molt de temps el no haver de demanar aclariment o documents a l'Ambaixada que va tramitar la sol·licitud i esperar la resposta.

A més l'advocat parla el mateix idioma tant literalment com figurativament que els funcionaris que tramiten els documents. L'advocat pot aportar documentació i aclariments ràpidament i in situ que en cas de dubte per part de les autoritats podrien constituir motiu denegació de la sol·licitud si ell no estigués en el procediment.

  • Autoritzacions i renovacions residència i treball: Tramitació de la documentació necessària tant per a clients comunitaris com d'altres països.
  • Residència no Lucrativa: Assessorament i tramitació de la Residència No Lucrativa per a estrangers que no vulguin treballar a Espanya.
  • Residència per a inversors: Tots els detalls perquè l'inversor pugui aconseguir el seu visat, un cop realitzada la inversió, amb la màxima eficàcia.
  • Reagrupació familiar: Estudi detallat de cada cas per poder tramitar el reagrupament en les millors condicions possibles.
  • Asil i refugi: El dret d'asil es concedeix als que ostentin la condició de refugiats, és a dir, a tota persona que a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques.
  • Regularització de Residència per Arrelament social, laboral i familiar: Podran regularitzar la seva situació per aquesta via, aquells estrangers que acreditin una permanència continuada a Espanya durant un període mínim, no tinguin antecedents penals, tant a Espanya com al seu país d'origen i acreditin vincles familiars i laborals d'una durada no inferior a un any.

Necessites posar-te en contacte amb un expert en material sobre dret d'estrangeria? Si és així, consulta sense compromís. El nostre despatx d'advocats estarà disposat a solucionar els teus dubtes.