ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

Advocats dret d'estrangeria

La Llei d'Estrangeria és el nom amb el qual es coneix la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per les LO 8/2000, 14/2003 i 2/2009. És la norma espanyola que regula l'entrada i estada dels estrangers extracomunitaris en el territori espanyol, així com els drets i llibertats que se'ls reconeixen. La Llei comprèn setanta-un articles estructurats en cinc títols. El títol preliminar conté disposicions generals i els altres fan referència, respectivament, als drets i llibertats dels estrangers, el seu règim jurídic, les infraccions en matèria d'estrangeria i el procediment sancionador i la coordinació dels poders públics.

Un bon advocat d'estrangeria a Espanya està en contacte permanent amb les persones i autoritats que concedeixen els permisos de residència i revisen les sol·licituds presentades. Simplifica molt la seva feina, el tenir contacte directe amb l'advocat en cas de necessitar aclariments o documentació adjunta ja que estalvia molt de temps el no haver de demanar aclariment o documents a l'Ambaixada que va tramitar la sol·licitud i esperar la resposta.

A més l'advocat parla el mateix idioma tant literalment com figurativament que els funcionaris que tramiten els documents. L'advocat pot aportar documentació i aclariments ràpidament i in situ que en cas de dubte per part de les autoritats podrien constituir motiu denegació de la sol·licitud si ell no estigués en el procediment.

  • Autoritzacions i renovacions residència i treball: Tramitació de la documentació necessària tant per a clients comunitaris com d'altres països.
  • Residència no Lucrativa: Assessorament i tramitació de la Residència No Lucrativa per a estrangers que no vulguin treballar a Espanya.
  • Residència per a inversors: Tots els detalls perquè l'inversor pugui aconseguir el seu visat, un cop realitzada la inversió, amb la màxima eficàcia.
  • Reagrupació familiar: Estudi detallat de cada cas per poder tramitar el reagrupament en les millors condicions possibles.
  • Asil i refugi: El dret d'asil es concedeix als que ostentin la condició de refugiats, és a dir, a tota persona que a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques.
  • Regularització de Residència per Arrelament social, laboral i familiar: Podran regularitzar la seva situació per aquesta via, aquells estrangers que acreditin una permanència continuada a Espanya durant un període mínim, no tinguin antecedents penals, tant a Espanya com al seu país d'origen i acreditin vincles familiars i laborals d'una durada no inferior a un any.

Necessites posar-te en contacte amb un expert en material sobre dret d'estrangeria? Si és així, consulta sense compromís. El nostre despatx d'advocats estarà disposat a solucionar els teus dubtes.