ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF Advocats Twitter SF Advocats Google + SF Advocats Linkedin SF Advocats
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Google + SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

Advocats dret immobiliari

Aquesta part del Dret Civil amb contingut especial però d'àmbit general, regula íntegrament diversos aspectes molt presents en la vida empresarial i privada:

 • El dret d'hipoteca.
 • La constatació de la propietat en el Registre dels drets reals sobre finques.

A aquest Dret Immobiliari, pròpiament dit, hauríem d'afegir diferents connexions amb altres branques del Dret, entre elles:

 • El dret administratiu, pel que fa al Registre i la influència exercida per la legislació en matèria d'expropiacions, concessions administratives, etc.
 • El dret processal, pel que fa a procediments hipotecaris.
 • El dret mercantil, per exemple pel que fa a aportacions socials d'immobles, hipoteca en garantia de comptes de crèdit i altres.
 • El dret fiscal en cas de tancament registral si no s'acredita prèviament el pagament dels impostos que graven l'acte.
 • El dret internacional privat, pel que fa als títols i sentències registrals dictades a l'estranger, per exemple.
 • I afegir totes les relacions amb moltes branques i especialitats del dret en general.
 • Compravenda de societats immobiliàries i immobles: Assessorament especialitzat en tots els aspectes legals dels immobles (pisos i locals, pàrquings, edificis, naus logístiques i industrials, hotels, resorts, concessions administratives, etc.) tant en la seva compra, com en el seu desenvolupament , finançament o venda i lloguer. Operacions de surt & lease back, compravendes d'immobles en construcció i forward-funding, així com en la regularització de carteres immobiliàries per a la seva posterior venda o per a l'optimització del patrimoni. Contractes de Promoció, Project Management, construcció, claus en mà així com els tècnics necessaris en qualsevol tipus de projecte.
 • Arrendaments: Contractes d'arrendament de tot tipus d'immobles i locals així com contractes d'arrendament i gestió hotelera i tercera edat, entre d'altres.
 • Organització de Complexos Immobiliaris: Complexos immobiliaris centres comercials i d'oci, conjunts hotelers, residencials, mixtos, condohotels i residències de la tercera edat i part-time. En tots aquests casos assessoria completa del projecte des del seu inici fins a la seva posada en funcionament i normes de règim interior.
 • Dret urbanístic: Planejament, convenis urbanístics i llicències obres i mediambientals. Defensa dels interessos dels promotors i reclamació de taxes i impostos en obres no realitzades.
 • Desnonaments: Demandes per reclamació de deutes i recuperació del bé immoble. Reclamació posterior a través d'altres procediments de quantitats degudes i possibles danys en les propietats.
 • Comunitats de Propietaris: Constitució i seguiment de tots els tràmits legals que afecten a les comunitats de propietaris i condominis.
 • Defectes d'obra: Reclamació de vicis ocults en promocions d'obra nova i rehabilitacions.

Torna a reactivar-se el mercat immobiliari. Les compravendes i arrendaments d'immobles estan controlats per diferents lleis, i és per això que el nostre despatx compta amb els millors advocats en material de dret immobiliari.