ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

Advocats dret laboral

El nostre objectiu és l'assessoria estratègica laboral i de recursos humans per a totes les empreses, especialment petita i mitjana empresa, procurant l'aplicació més avantatjosa de la normativa laboral i de seguretat social en la gestió ordinària de la mateixa. Procurem que el disseny procuri l'optimització de les decisions dels equips directius ... El contacte permanent amb el client i la resolució immediata de qüestions resulten claus. Això s'aconsegueix mitjançant l'assignació d'un equip gestor específic que manté un contacte basat en la confiança i en la resposta immediata.

 • Creació de noves empreses: Contractació laboral, bonificacions i condicions laborals especials. Implantació de les noves normatives i aplicació de convenis en els diferents sectors.
 • Mobbing o assetjament laboral: Accions realitzades per l'empresari o directius de l'empresa per pressionar al treballador.
 • Sistemes de retribució i compensació (sistemes de retribució variable, retribució flexible, accions i opcions sobre accions, compromisos per pensions).

 • Polítiques i protocols interns.
 • Acomiadaments, excedències i baixes voluntàries: Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Incapacitat laboral.
 • Jubilacions.
 • Règim disciplinari.
 • Mobilitat geogràfica i funcional: Modificacions de les condicions de treball.
 • Alta direcció: Contractes, pactes especials, clàusules de blindatge i de no competència, Retribució variable, cessament d'alts directius.
 • Artistes i Esportistes professionals.
 • Seguretat Social: Negociació de deutes, afiliació, cotització, acció protectora i previsió empresarial.
 • Plans de formació bonificats.
 • Prevenció de Riscos Laborals.
 • Empreses de treball temporal: Regulació i contractació.

Si alguna de les situacions anteriorment esmentada és la teva, no ho dubtis més i poseu-vos en contacte amb el nostre despatx d'advocats per informar el seu cas a un especialista en dret laboral.