ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

Advocats dret mercantil

Aquesta àrea és una de les que fa directament i indirectament per la seva relació comercial i societària a major nombre de branques del Dret, per exemple: Dret i regulació de l'assegurança, Tecnologies de la Informació, Dret de les Noves Tecnologies, Dret de les Telecomunicacions i audiovisuals, Dret Bancari i Financer, Dret Europeu i de la Competència, fusions i adquisicions, Empresa Familiar i encara moltes més. El nostre Despatx assessora cada empresa de manera especial, prevenint al màxim els problemes i ajudant-la a solucionar les situacions conflictives, amb la legislació d'acord amb el seu sector d'activitat professional, adaptant-nos en tot moment, no només a la legislació espanyola i autonòmica, sinó tenint en compte, en el que correspongui, a la Comunitària.

  • Contractació mercantil: Assessorem en la confecció i negociació de tot tipus de contractes empresarials, assessorant a les parts contractants en funció de la seva naturalesa jurídica, els seus termes i condicions, aplicant els aspectes fiscals i d'una altra naturalesa que puguin incidir en el seu desenvolupament.
  • Dret de Societats: Constitució de Societats, reformes estatutàries i reestructuracions societàries, adaptant la composició societària a la situació real de l'empresa.
  • Govern corporatiu: Regles de bon govern, tant en societats cotitzades com en no cotitzades, adaptació i compliment dels codis de recomanacions en aquesta matèria.
  • Defensa dels interessos dels accionistes: Aplicació correcta dels pactes entre accionistes, acords amb majoria reforçada, restriccions a la lliure transmissibilitat de les participacions, política de dividends i clàusules de resolució de les situacions de bloqueig.
  • Protocols familiars i pactes d'accionistes: En aquest àmbit preparem els protocols en funció de les seves diferents aspectes (fiscals, laborals, dret civil, testamentaries, etc.) reorganitzant les estructures per a la seva millor organització i successió i en tot cas, modificació de les escriptures societàries que es puguin quedar afectades per evitar conflictes posteriors.

SF Advocats compta amb un despatx especialitzat en dret mercantil.