ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

Avís legal

Website i continguts propietat de:

SF Advocats

SFT  SERVEIS JURÍDICS , S.L.P.

Plaça Francesc Macià 7, Plt 17,08029 Barcelona (España)
NIF: B-66015074

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICI), es faciliten les dades d’informació general del present lloc web.

L’empresa que gestiona els serveis i el domini web és SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P, amb NIF B-66015074 i Codi LEI 894500OP6WEVMS5Z7520, amb domicili a Plaça Francesc Macià 7, planta 17, 08029 Barcelona (Espanya), constituïda davant la notària de Barcelona, Donya Elena Romero García, per substitució del notari Don Mario Romero García, amb data 21 de Desembre de 2012, número de protocol 1724. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 44326, Foli 10, Fulla B 452822, Inscripció 1era.

El present avís legal regula l’ús del domini web www.sfadvocatsbarcelona.com (des d’ara, el “lloc web”), ja sigui amb la seva actual denominació o amb qualsevol altra amb la que pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de l’autorització del mateix. SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. respecta la teva privacitat i s’esforça per oferir-li una experiencia de client segura.

USUARIS

S’entén per “usuari” aquella persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant el present Lloc Web.

CONDICIONS D'ÚS

Li preguem que llegeixi atentament l’Avís Legal, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat abans de fer servir la present pàgina web. Mitjançant l’accés i ús, vostè consenteix quedar vinculat pels textos citats. En conseqüència, si no estigués d’acord amb els mateixos, li preguem que no accedeixi i/o utilitzi la pàgina web. Si té alguna pregunta relacionada amb el que s’ha indicat anteriorment, pot posar-se en contacte amb SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. a través de les vies de contacte facilitades en el present text.

L’accés i ús de la totalitat de la present pàgina web està prohibida a menors de 18 anys.

L’usuari es compromet a realizar un ús adequat i lícit de la pàgina web i dels continguts que figuren en la mateixa, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, el present Avís legal, la bona fe, les normes de convivència, la moral, els bons costums generalment aceptats i l’orde públic.

Així, l’usuari s’obliga i es compromet a no fer ús del present lloc web amb fins il·lícits, prohibits pel present Avís Legal o per la lesgislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, d’altres usuaris, o de qualsevol altre usuari d’Internet, o de qulasevol manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present Lloc Web (Avís legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com altres continguts que contenen obligacions per l’usuari), així com qualsevol incompliment de la legalitat vigent a Espanya, será comunicat de manera immediata a les autoritats pertinents, per part de SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P., comprometent-se aquesta a cooperar amb les mateixes.

L’usuari es compromet a facilitar a SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. les seves dades de contacte de manera veraç i exacta (correu electrònic i d’altres dades de contacte necessàries), així com a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita.

Ningú ha de realitzar un ús indegut de la present pàgina web mitjançant la introducció intencionada de programes o materials tecnològics perjudicials o nocius per la mateixa (per exemple, de virus o troians). No es permet l’accés no autoritzat al servidor on es trova allotjada o relacionada informació sobre la pàgina web. De la mateixa manera, queda totalment prohibit realizar atacs de denegació de servies o de servei distribuït.

SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. no serà responsable de cap dany o pérdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa als quals redireccioni.

De la mateixa manera, no garanteix que el seu Lloc Web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’usuari resideix o es troba domiciliat a qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar en el present Lloc Web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que tal accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

MODIFICACIONS

L’empresa es reserva la facultat de modificar el present Avís Legal unilateralment, produint efecets des del mateix moment de la seva publicació.

El Lloc Web té caràcter indefinit pel que fa a la seva visualització d’Internet. No obstant això, pel que fa al contingut de la mateixa, l’empresa es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la manera en la que aquests apareixin presentats o localitzats.

CONTINGUT

El lloc web conté material preparat per SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P., amb fins merament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pot no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

NOTIFICACIONS

L’usuari podrà comunicar-se amb SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P., ja sigui mitjançant correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., la utilització dels formularis disponibles al nostre web, correu postal a l’adreça indicada a l’apartat “dades identificatives” del present Avís Legal, o a través dels números de telèfons +34 936 111 212 o +34 615 385 775.

Totes les notificacions i comunicacions realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.

Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè acepta que la major part d’aquestes comunicacions amb SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. siguin electròniques. A efectes contractuals, vostè consenteix fer servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

QUALITAT DE LA PÀGINA

SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. posa tots els mitjans per a que el contingut i informació subministrades mitjançant el present lloc web compleixi amb els estàndards de qualitat, veracitat, exactitut, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant això, degut a la constant dinàmica a la qual es subjecta la informació continguda, no es garanteix el complet compliment d’aquests estàndards en tot moment, malgrat que es realizaran els millors esforços per això, i donat el cas, es procedirà a la subsanació i/o actualització convenient el més aviat possible.

Així mateix, l’accés a la informació continguda en el present lloc web no vincula de cap manera a l’usuari, per la qual cosa no li genera cap compromís contractual. L’accés a aquesta informació només té caràcter informatiu, consultiu i/o publicitari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació o dades personals facilitades mitjançant el present lloc web seran tractades d’acord amb el que s’estableix a la Política de Privacitat, així conforme a la legislació vigent sobre la mateixa.

Les dades de caràcter personal proporcionades per part de l’usuari mitjançant el present lloc web formaran part dels fitxers i registres d’activitat del titular del mateix i seran tractades d’acord al establert a la Política de Privacitat amb els fins indicats per cada cas. Aquesta informació tindrà caràcter confidencial i secret, no podent ser relevada a tercers aliens, sense causa legalment justificada o autorització expressa de l’usuari en qüestió.

L’usuari té dret a l’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, revocació, limitació i portabilitat de les seves dades personals a través de l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Per a més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquesta Pàgina Web (textos, fotografies, gràfics, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts), així com el seu disseny gràfic i codis Font són propietat del titular del Web, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari pel correcte ús de la Pàgina Web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

En el supòsit d’existir al Web contingut titularitat de tercers, el titular d’aquesta web manifesta tenir els permissos, autoritzacions i llicències pertinents que permetin al titular i usuaris del web fer ús dels mateixos.

Es prohibeix l’ús dels continguts del Web per promocionar, contratar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del titular del Lloc Web, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informacions que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització es gratuïta o no.

Els usuaris no faran cap ús dels continguts del Web de manera contrària a la Llei, usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan els mateixos.

ENLLAÇOS

A www.sfadvocatsbarcelona.com es podran incloure mitjans d’enllaços, com links, banners, botons o altres similars, a llocs de tercers. La instal·lació d’aquests enllaços té per objectiu facilitar a l’usuari la recerca i accés d’informació disponible a Internet.

Un cop que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant el present Avís legal, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies, deixaran de tenir efecte, donat que els llocs webs als quals accedeix l’usuari estaran subjectes a les seves pròpies Polítiques de Privacitat i Polítiques de Cookies.

SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. no assumeix cap responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers establerts al seu lloc web, ni pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús o il·licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats pel titular d’aquesta web, declarant que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap control sobre el contigut d’aquests.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P., no es fa responsable de les decisions que prengui l’usuari com a conseqüència de la informació facilitada en aquest lloc web, dels possibles errors tipogràfics que poguessin contenir els documents i gràfics del lloc web, o altres danys que poguessin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control del titular del web.

Degut a la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors a l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmessa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web a no ser que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Per al cas que la present pàgina web contingui links a altres pàgines web i/o materials de tercers, es faciliten únicament a efectes informatius, sense que SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. tingui cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no aceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pérdua derivats del seu ús.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la present web, així com la relació entre SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. i l’usuari, es regirà i interpretarà per la legislació espanyola.

En concret, qualsevol controvèrsia generada amb motiu de l’ús de la present pàgina web es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, ciutat en la que SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. té ubicat el seu domicili social, renunciant l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.