ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dilluns, 01 Setembre 2014 00:00

Els drets d'empleada llar en l'acomiadament?

Les preguntes més freqüents:

  • Té una empleada de llar dret a indemnització en cas d'acomiadament?

Sí, en cas d'acomiadament improcedent, té dret com qualsevol treballador, fins i tot si treballa per hores. En aquest cas, la indemnització s'ha de calcular amb base a les hores realment treballades, el salari i l'antiguitat.

En cas de contractes celebrats davant de l'1 de gener de 2012 la indemnització seria de 7 dies de salari per any treballat. Si el contracte hagués estat celebrat amb posterioritat a aquesta data, la indemnització seria de 12 dies per any treballat.

L'acomiadament es considera procedent quan l'empleada de llar hagi incomplert de manera greu les seves obligacions. En qualsevol cas hauran de constar els motius que han causat l'acomiadament.

  • Quines altres quantitats pot reclamar l'empleada de llar comiat?

Pot reclamar endarreriments, antiguitat, diferència entre el salari percebut i el que legalment li hagués correspost, descomptes que se li hagin realitzat en el salari, etc.

  • Té dret a prestació per desocupació?

En aquest cas no hi ha dret al no haver cotitzat per aquesta contingència. Per tant, en cas d'acomiadament, no es percep cap tipus de prestació per aquest concepte.

  • ¿I si l'empresari mor?

En cas de mort li correspondrà al treballador la indemnització d'un mes de salari i la liquidació de les pagues extres i vacances que tingués pendent en la data de la defunció.

  • ¿I si l'empresari es queda sense feina?

Aquest supòsit no està contemplat, per la qual cosa es consideraria com acomiadament improcedent.

  • Què passaria si l'empleada de llar no estigués assegurada?

La irregularitat administrativa en la contractació de l'empleada de llar, és a dir la manca de contracte, diferència en hores o salaris i fins i tot si el treballador està de manera irregular i no tingués persmiso a Espanya per treballar no s'elimina o suprimer els drets del treballador.

David Figueras
Soci Director de SF Advocats