ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 19 Setembre 2019 14:50

Et poden posar una multa com a vianant?

Una creença molt estesa en la nostra societat és que només els conductors poden ser sancionats i que les males accions com a vianants no suposen cap tipus de sanció.

Això no és cert, el vianant també pot ser sancionat, i és que és el vianant qui en certes ocasions posa en perill la seguretat del trànsit, creuant els carrers per llocs inadequats o amb el semàfor en vermell o caminant per llocs no permesos, com poden ser carreteres o carrils bus. Les multes a què el vianant haurà de fer front per realitzar una d'aquestes accions estan entre els 80 i els 200 euros.

QUINES MULTES ET PODEN POSAR COM A VIANANT?

  • 80 euros comporta creuar el carrer fora dels passos per a vianants o transitar per la calçada havent-hi zona de vianants practicable.
  • Segur que en alguna ocasió, per presses o per no estar atent al semàfor, has creuat amb el semàfor en vermell, doncs bé, aquesta acció suposa multes de 200 euros per als vianants.
  • Un altre acte que pot sortir molt car, tant pel perillós que és com per la sanció que comporta, és no caminar per l'esquerra fora de poblat o circular per la calçada o voral entre la posta i la sortida del sol fora de poblat sense anar proveït d'un element lluminós o reflectant homologat. La multa arriba als 80 euros.
  • Circular per autovia o autopistes també comporta una sanció econòmica de 80 euros.

Ja sigui per pròpia seguretat i per la dels conductors o simplement pel desemborsament econòmic que aquestes accions comporten, és fonamental que quan actuem com a vianants pensem en les greus conseqüències que pot tenir creuar una via quan el semàfor es troba en verd per als vehicles o caminar per carreteres, ebri o no.

No només cal pensar en respectar la seguretat del trànsit quan estem al volant d'un cotxe, furgoneta, camió o motocicleta, sinó també quan caminem per carrers i avingudes.

Finalment, és important recordar que si vas amb bicicleta o caminant no et poden treure punts, ja que, de tenir una sanció, aquesta no estaria relacionada amb el nostre permís de conduir.

REFERÈNCIA LEGAL

  • Articles 25 i 49, Capítol I i II del títol V, Annex II del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat vial.

Law&Trends