ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 02 Juny 2020 08:47

Les mascaretes són obligatòries des de el 21 de maig

El BOE va publicar l’ordre ministerial que va entrar en vigor el passat 21 de maig per la qual es fa obligatori l’ús de mascaretes en espais públics tant a l’aire lliure com tancats quan no es pot mantenir una distància mínima de dos metres de separació. Queden exclusius de l’ús de la mascareta els nens menors de sis anys, encara que el seu ús és "recomanable" per als nens d’entre tres i cinc.

El Govern estableix que les mascaretes tindran que utilitzar-se al carrer, espais a l’aire lliure i tancats en els quals no es pugui mantenir una distància de dos metres: serà vàlid “qualsevol tipus de mascaretes a la via pública en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres”, assenyala l’ordre publicada en el Butlletí Oficial d’estat (BOE), que es suma a l’obligació anterior del seu ús en el transport públic.

“L’evolució de la crisi sanitària, que es desenvolupa al marc de l’estat d’alarma, obliga a adaptar i concretar de manera continua les mesures adoptades, per assegurar l’eficiència en la gestió de la crisis. En aquest marc, i davant l’alta transmissibilitat dels SARS-CoV2, especialment a les fases inicials de la malaltia i en les persones asimptomàtiques, es fa precís dictar una ordre per regular l’ús de les mascaretes”, assenyala a Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19,signada pel ministre de Sanitat, Salvador Illa.”

“L’ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per reduir la transmissió comunitària del SARS-CoV2 està justificat no només per la seva alta transmissibilitat sinó també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l’emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat”, continua.

Així mateix, és necessari seguir un principi de precaució que permet continuar per la senda de la reducció dels casos de contagi de la malaltia en el nostre país, principalment quan no es disposa d’altres mesures com la vacunació.

EXCEPCIONS: MALALTIES RESPIRATÒRIES, DISCAPACITAT

L’ordre estableix també les excepcions en l’obligatorietat del seu ús, tal como va avançar dies enrere el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, quan va citar alguns casos en què l’ús obligatori de mascaretes podria ser més perjudicial que beneficiós en determinats casos.

El seu ús no serà exigible en el desenvolupament d’activitats que resultin incompatibles, tals com la ingesta d’aliments i begudes, així com en circumstàncies en què hi hagi una causa de força major o situació de necessitat.

"S’excepcionen d’aquesta obligació a aquelles persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta i aquelles l’ús del qual es trobi contraindicat per motius de salut o discapacitat”, assenyala la norma.

Entre les excepcions figuren les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta tals com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i persones en les que l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats. Concretament, el BOE estableix que queden eximits d’obligatorietat:

  1. Persones que presenten algun tipus de dificultat que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta.
  2. Persones en les que l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  3. Desenvolupament d’activitats en què, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
  4. Causa de força major o situació de necessitat.

L’ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per reduir la transmissió comunitària de la Covid-19 està justificat “no només per la seva alta transmissibilitat sinó també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l’emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat”, assenyala el BOE.

Així mateix, segons recull l’ordre, és necessari seguir un principi de precaució que permeti continuar per la senda de la reducció dels casos de contagi de la malaltia a Espanya, principalment quan no es disposa d’altres mesures com la vacunació. Aquesta decisió arriba després de l’acordat a la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SMS).

Simón va assenyalar a la roda de premsa per donar a conèixer l’últim balanç de casos de coronavirus que donat no hi ha una “garantia del cent per cent” que les persones infectades s’aïllen en el seu domicili, l’ús profilàctic de la mascareta en un espai públic és útil però va recordar que “només s’ha de fer servir quan no es puguin mantenir les distàncies de seguretat i en moments concrets”.

Diari Digital Expansión