ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dilluns, 26 Gener 2015 10:27

Com sol·licitar l'ajuda fiscal a famílies?

Els beneficiaris de les tres noves deduccions en l'IRPF que incorpora la reforma fiscal per al suport a la família podran sol·licitar per Internet a partir d'avui, 7 de gener, el seu abonament anticipat.

Aquestes deduccions s'han d'incloure després en la declaració anual d'IRPF del 2015 -que es presentarà en 2016-, on es regularitzaran les quantitats que s'hagueren percebut com abonament anticipat.

L'Agència Tributària ha enviat cartes als beneficiaris potencials, amb els requisits i procediments per a la percepció mensual d'aquests impostos negatius.

La sol·licitud es podrà realitzar de forma col·lectiva o individual mitjançant la presentació d'un nou model, el 143, per cadascuna de les deduccions, acumulables entre si, a les que els beneficiaris tinguin dret: 100 euros mensuals per família nombrosa i per cada descendent i ascendent amb discapacitat o 200 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial.

Segons Hisenda, les deduccions, que podran arribar als 1.200 euros anuals per cada descendent o ascendent amb discapacitat i per família nombrosa, i els 2.400 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial, es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits.

Aquests requisits passen per realitzar una activitat per la qual es cotitzi a la Seguretat Social o mutualitat alternativa i tenir dret a l'aplicació del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat, o sigui ascendent o germà orfe de pare i mare formant part d'una família nombrosa .

El límit per a cada deducció serà la cotització i les quotes totals a la Seguretat Social o les mutualitats meritades en cada període impositiu. Si es tingués dret a la deducció per comptar amb diversos ascendents o descendents amb discapacitat, el límit s'aplicarà de forma independent respecte de cada un d'ells.

El model de sol·licitud es podrà presentar per internet a partir d'avui a la web de l'Agència Tributària, mitjançant 'Cl@ve', 'PIN 24 hores', DNI electrònic o certificat digital. Al final de la carta remesa als beneficiaris es recull el codi segur de verificació (CSV) requerit per a les noves altes en Cl@ve d'aquells beneficiaris que no estiguin registrats en el PIN 24 hores. La sol·licitud també es podrà formalitzar al telèfon 901 200 345.

PROCEDIMIENT EN OFICINES FÍSIQUES

Des del 3 de febrer, la sol·licitud es podrà presentar també a qualsevol oficina de l'Agència Tributària, prèvia complementació a la web de l'Agència, impressió i signatura per part de tots els sol·licitants. Quan hi hagi diversos beneficiaris d'una mateixa deducció, l'abonament anticipat es sol·licitarà de manera col·lectiva o individual, elecció que es podrà modificar per a les diferents deduccions en gener de cada any.

En el cas de sol·licitud col·lectiva, han de subscriure-la tots els sol·licitants que puguin tenir dret a la deducció. Qui figuri com a primer sol·licitant ha de complir els requisits per a l'abonament de la deducció en el moment en què es presenti la sol·licitud i serà qui rebi la transferència bancària mensual. Si els beneficiaris opten, en canvi, per la sol·licitud individual, l'import de la deducció es dividirà entre els diferents sol·licitants per parts iguals.

Diari Digital Expansión