ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimecres, 18 Juny 2014 00:00

Permisos de Residència a inversors estrangers

Avui entra en vigor la nova Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització, que ahir va ser publicada al BOE.

Entre altres mesures, aquesta llei el Govern facilitarà i agilitzarà la concessió de permisos de residència a estrangers que realitzin adquisicions immobiliàries a Espanya per sobre del mig milió d'euros, així com, entre d'altres, compra de deute públic superior als dos milions d'euros .

El Govern facilitarà així mateix, el permís de residència als estrangers que realitzin una inversió econòmica significativa, als estrangers que es desplacin a Espanya en el marc d'una relació laboral i als professionals altament qualificats, així com als emprenedors que inverteixin en projectes que creïn llocs de treball o que comportin innovació científica o tecnològica.

Els supòsits d'inversió són els següents:

a) Una inversió inicial per un valor igual o superior a 2 milions d'euros en títols de deute públic espanyol, o per un valor igual o superior a un milió d'euros en accions o participa-cions socials d'empreses espanyoles, o dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.

b) L'adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros per cada sol·licitant.

c) Un projecte empresarial que hagi de ser desenvolupat a Espanya i que sigui considerat i acreditat com d'interès general, per la qual cosa es valorarà el compliment d'almenys una de les següents condicions:

1.º Creació de llocs de treball.
2.º Realització d'una inversió amb impacte socioeconòmic de rellevància en l'àmbit geogràfic en què es vagi a desenvolupar l'activitat.
3.º Aportació rellevant a la innovació científica i / o tecnològica.

El permís podrà sol·licitar-se per unitat familiar, si el cònjuge i els fills menors de 18 anys o majors d'edat siguin dependents econòmicament del sol·licitant.

David Figueras
Soci Director SF Advocats