ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 27 Agost 2019 09:26

Carta d’invitació d’estrangers a Espanya

La carta d'invitació és un document pel qual, un espanyol o estranger resident legal a Espanya, sol·licita l'acolliment d'un estranger al seu domicili durant un període màxim de 90 dies. D'aquesta manera, es compromet a fer-se càrrec d'ell durant la seva estada al país. Es tracta d'un dels requisits establerts per a aquells turistes que no estan subjectes al règim comunitari en el reglament de la llei 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

És important que tinguis en compte això. No tots els estrangers necessitaran una carta d'invitació per entrar al nostre país. Els que tinguin una reserva en un hotel, allotjament turístic o un viatge organitzat, no hauran de comptar amb aquest document. Només hauran de comptar amb carta d'invitació aquells que, sense ser comunitaris, pretenguin allotjar-se en un habitatge privat. Per exemple, a la casa d'un familiar o un amic.

ÉS OBLIGATÒRIA LA CARTA D'INVITACIÓ PER ENTRAR A ESPANYA?

Sí, la carta d'invitació serà obligatòria en el cas que et explicàvem anteriorment. És a dir, serà necessària quan un estranger no comunitari vulgui allotjar-se en un domicili privat d'un familiar o un amic.

La resta de turistes, els que passin la seva estada en un hotel o apartament, no hauran de comptar amb aquest document. Això sí, se'ls podrà exigir la reserva d'hotel o de l'establiment en el qual es vagin a allotjar.

QUI POT SOL·LICITAR LA CARTA D'INVITACIÓ PER ENTRAR A ESPANYA?

La carta d'invitació ha de ser sol·licitada per l'amfitrió. És a dir, per l'espanyol o l'estranger amb residència legal a Espanya que vagi a acollir en el seu domicili a l'estranger. D'aquesta manera, podran sol·licitar una carta d'invitació a favor d'un estranger qui siguin:

 • Ciutadans espanyols.
 • Nacionals d'un país membre de la Unió Europea o beneficiaris del règim comunitari.
 • Estrangers extracomunitaris que tinguin residència legal a Espanya. Recorda que els estrangers extracomunitaris són aquells que no són nacionals d'un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa.

ON ES SOL·LICITA LA CARTA D'INVESTIGACIÓ?

La carta d'invitació s'ha de sol·licitar a la comissaria de la Policia Nacional del lloc de residència de l'amfitrió. I serà, la mateixa comissaria, qui tramiti i expedeixi el document en el termini establert.

QUINS REQUISITS SÓN NECESSARIS?

Els requisits per a l'obtenció de la carta d'invitació no són altres que els de presentar degudament emplenada la sol·licitud d'expedició de carta d'invitació a la comissaria de Policia i els documents que han d'acompanyar. A continuació anem a explicar-te les dades que han d'aparèixer en la sol·licitud i quins són els documents que s'han de presentar.

LA CARTA D'INVITACIÓ: QUINES DADES HAN D'APARÈIXER EN ELLA?

La sol·licitud d'expedició d'una carta d'invitació ha de contenir les següents dades:

 • Nom, cognoms, lloc i data de naixement, nacionalitat, número del document nacionalitat d'identitat (DNI) o, si no, del document d'identitat d'estranger (NIE), i domicili o lloc complet de residència del sol·licitant.
 • La manifestació expressa de la voluntat del sol·licitant de convidar i acollir a la persona estrangera. Ja sigui en el seu domicili habitual, com en un segon habitatge.
 • La relació o el vincle que té el sol·licitant amb la persona convidada.
 • Nom, cognoms, lloc i data de naixement, nacionalitat, adreça concreta de residència o domicili i número de passaport de l'estranger convidat.
 • El temps previst (durada) de l'estada del convidat. És aconsellable especificar, encara que sigui de forma aproximada, el primer i l'últim dia de la mateixa. Però recorda! El període d'invitació no podrà ser superior als 90 dies naturals. Aquest temps és el termini màxim en què un turista pot romandre a Espanya, segons l'Article 28 del Reglament d'Estrangeria del nostre país.
 • Una declaració del sol·licitant en la qual afirmi que la informació detallada és verídica.
 • L'afirmació del sol·licitant en què expresse que ha estat informat i que és conscient dels delictes relacionats amb el tràfic il·legal de persones i amb la immigració clandestina.

DOCUMENTS NECESSARIS

Els documents a presentar juntament amb la sol·licitud de la carta d'invitació variaran en funció de la Comissaria de la Policia Nacional que la vagi a tramitar. No obstant això, els documents que solen exigir són:

 • Original i còpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant.
 • Documentació que acrediti la disponibilitat de l'habitatge del sol·licitant. Per exemple, el títol de la propietat, el contracte d'arrendament o qualsevol altre tipus de document que demostri el dret del sol·licitant de residir a l'immoble.
 • Original i còpia de l'última factura d'algun tipus de subministrament. Per exemple, l'aigua, l'electricitat o el gas. Normalment, aquesta documentació s'exigeix ​​quan el contracte d'arrendament que es presenta té més d'un any d'antiguitat, encara que no sempre es demana.
 • Document original del certificat d'empadronament col·lectiu. És a dir, el nombre de persones que viuen a l'immoble. La finalitat d'aquest document és comparar el nombre d'habitacions que té l'habitatge amb les persones que hi viuen. Per això, si hi ha moltes persones empadronades i poques habitacions, hi ha la possibilitat que deneguin la carta d'invitació per falta d'espai en el domicili.
 • Còpia del passaport de l'estranger convidat.
 • Taxes pagades. Les taxes han de pagar-se una vegada que la sol·licitud de carta d'invitació hagi estat aprovada.

COM ES REDACTA UNA CARTA D'INVITACIÓ?

Has de saber que una carta d'invitació no pot ser redactada pel sol·licitant per compte aliè. Per poder presentar una sol·licitud de carta d'invitació, l'amfitrió haurà d'acudir a la Comissaria de Policia Nacional del seu lloc de residència i sol·licitar un model de sol·licitud. Un cop la tingui, haurà de omplir completant els camps corresponents i adjuntar la documentació que se sol·liciti.

Law&Trends