ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

Advocats dret fiscal i comptable

Dins de les diverses branques que formen part del Dret Públic, es troba el Dret Fiscal. La seva funció és l'administració de les regles jurídiques que possibiliten que l'Estat desenvolupi i exerceixi les seves facultats tributàries. Pel que fa al concepte de Dret comptable seria el d'estar integrat per un conjunt de normes reguladores de la documentació de l'activitat dels empresaris i dels seus resultats, expressats en termes monetaris. Ordena la comptabilitat, tècnica de portar, significat de seient comptable o anotació i el document (tradicionalment llibre) en què aquells es manifesten.

 • Situacions de preinsolvencia i Concurs de Creditors: Des del punt de vista del deutor, estudiem solucions per superar la situació de crisi i proposem una presa ràpida de decisions, amb procediments extrajudicials o judicials, com ara preconcurs o concurs de creditors. Assessorem en la reestructuració i venda d'actius i en la negociació del deute amb els creditors. Des del punt de vista del creditor, el nostre equip dissenya les estratègies de cobrament i recuperació del crèdit. Aconsellem i ens encarreguem de l'execució de garanties reals o financeres, inclosa l'execució d'accions o participacions. Negociem amb l'administració concursal per maximitzar el retorn dels crèdits i assessorem en la compra d'actius d'empreses en situació d'insolvència o preinsolvencia.
 • Reestructuracions empresarials i refinançament del deute: Assessorament en operacions de finançament corporatiu i refinançament. Negociació de deute amb inversors particulars i amb inversors privats.
 • Responsabilitat d'Administradors, consellers i directius: Analitzem les potencials responsabilitats (mercantils, fiscals, laborals i penals) dels Administradors, Directius, Consell d'Administració i apoderats d'empreses in solvents o pròximes a aquesta i especialment les responsabilitats que puguin derivar-se del Concurs de creditors.
 • Swapps i preferents: Estudi especialitzat en la subscripció i contractació d'Accions preferents, Swapps i altres productes financers d'alt risc. Aquest servei de defensa contra males pràctiques bancàries a les quals s'han d'enfrontar tant empreses com particulars en nombroses ocasions. Estudiarem el seu cas particular estudiant si és factible una possible nul·litat sobre la subscripció d'aquests productes i la corresponent compensació econòmica.
 • Assessoria Fiscal i Comptable:
 • Gestió Llibres Oficials i Presentació Comptes
 • Impost de Societats
 • IVA
 • IRPF
 • Impost Renda
 • Tributació no Residents
 • Gestoria administrativa i societària
 • Cobrament d'impagats
 • Inspeccions d'Hisenda

Quan es tracta de tributar, l'administració aplica les seves lleis. En SF Advocats trobaràs la solució que millor s'adapti per solucionar els problemes més freqüents amb les lleis fiscals i tributàries.