ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dilluns, 01 Setembre 2014 00:00

Barcelona restringeix l'ús de pisos turístics

L'Ajuntament de Barcelona s'ha aferrat a la llei del Dret a l'Habitatge que acaba d'entrar en vigor per intentar posar ordre en un dels sectors que més problemes de convivència ocasionen: els apartaments turístics. Una mesura de govern que s'aprovarà en el ple municipal de divendres estableix que només els que estiguin en el registre de la Generalitat podran de moment seguir treballant, prèvia llicència municipal. Són concretament 1.347 i queden fora del paquet els 1.190 de Ciutat Vella, que tenen consideració especial.

Els que vulguin sol·licitar permís per exercir com a apartament turístic nou podran obtenir una llicència provisional si disposen de cèl·lula d'habitabilitat i ho comuniquen a la comunitat de veïns. Tot això a l'espera que la Generalitat desenvolupi el decret que determinarà els requisits i obligacions d'aquesta activitat, cosa que no es produirà fins a finals d'any.

La mesura de govern dóna a l'Ajuntament capacitat sancionadora per multar amb fins a 30.000 euros als propietaris que no hagin sol·licitat llicència municipal per a exercir provisionalment com a apartaments turístics. La competència sancionadora s'estén al moment en què es produeixin conflictes veïnals, amb multes d'entre 1.800 a 15.000 Euros per a les empreses explotadores i propietaris que generin queixes del veïnat. Un aspecte que l'Ajuntament farà valer sobretot com a mesura preventiva per a aquells que vulguin fer negoci fàcil sense assumir responsabilitats.

La mesura de govern preveu la creació d'una taula tècnica interdepartamental que estudiarà l'evolució de les llicències, el comportament dels pisos turístics i les inspeccions. A més, posarà en coneixement de l'Agència Tributària a aquells apartaments que operin de forma il·legal, perquè actuï en casos de possible frau, una mesura també dissuasòria per a aquells que vulguin seguir llogant els seus habitatges sense passar per cap tipus de registre.

El major problema, tal com reconeix el mateix Ajuntament, es dóna a Ciutat Vella, on es concentra el 41% dels pisos d'ús turístic i on, malgrat el pla d'usos aprovat el 2005, no s'ha aconseguit posar ordre en el sector. La manca d'un marc normatiu definit ha comportat problemes de control i freqüents dubtes jurídics i males pràctiques.

El treball que ha elaborat el districte aporta algunes xifres que parlen per si soles de la magnitud del problema. S'han detectat 2.165 pisos destinats a usos turístics. D'aquests, més de 500 estan en situació de "manifesta il·legalitat" i, per tant, són objectiu principal de les properes actuacions sancionadores. Dades que també revelen que 310 habitatges tenen expedients oberts per molèsties, dels quals només 180 estan en l'apartat d'il·legals. Al voltant de 580 han cessat l'activitat des del moment en què van ser detectats fins ara i, dels 1.200 que encara estan actius, només 669 són susceptibles de ser legalitzats. Són els que al seu dia van sol·licitar el canvi d'usos tal com requeria el pla d'usos encara es manté vigent. Aquests apartaments hauran de sol·licitar també la llicència municipal, tot i que l'Ajuntament ja garanteix d'entrada agilitzar els tràmits. Seran els únics que podran exercir a Ciutat Vella: l'Ajuntament deixa clar en la seva mesura de govern que no donarà llicències noves.

Asociació de Promotors de Barcelona