ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 28 Novembre 2019 15:31

Indemnitzacions per acomiadament

D’acord amb la recent reolució dels Tribunals, l’Agència Tributària podrà reclamar la tributació de totes les indemnitzacions de fins a 180.000 euros que s’hagin efectuat durant els últims 4 anys. És a dir, un contribuent que hagi rebut una indemnització promedi de 100.000 euros tributarà com a mínim 35.000 euros aproximadament depenent en quina comunitat autònoma es trobi.

La llei estableix una exempció amb un límit màxim de fins a 180.000 per les indemnitzacions que els treballadors percebin com a conseqüència de l’extinció unilateral de la relació laboral. Segons aquestes resolucions qualsevol indemnització serà sospitosa de ser un pacte i de tributar íntegrament. A partir d’ara, l’AEAT faria tributar les indemnitzacions per acomiadament basant-se en certs indicis que puguin ser l’edat, l’antiguitat, etc.

Fins al moment, per tenir dret a l’exempció l’únic requisit fonamental era el previ compliment del procediment de conciliació laboral. No obstant això, tant el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) com l’Audiència Nacional han confirmat a través de les seves resolucions que, tot i que hi hagi un acte de conciliació davant l’òrgan corresponent, aquest no determina la naturalesa jurídica de l’extinció de la relació laboral. Així mateix, confirma que es troba dins de l’àmbit de les competències de la Inspecció Tributària el realitzar l’anàlisi jurídic i determinar si es tracta realment d’un acomiadament resultant d’una decisió unilateral de l’empresa. Per aquest motiu, tot i que la conciliació és un procés que s’ha de portar a terme, no és impediment per demostrar que l’acomiadament ha estat consensuat.

És per això pel que l’Agència Tributària ha trobat una nova via per engrossir les arques públiques que recaurà una vegada més en el contribuent mitjà i que, l’únic que fan és augmentar la litigiositat en un sistema tributari ja de per si complicat.

La posició adoptada per l’òrgan administratiu i judicial no pot implicar la denegació sistemàtica i en massa de l’exempció. En el cas sobre el que ha resolt el TEAC, considera lògic que la inspecció determini que l’extinció de la relació laboral ha estat pactada per l’existència d’un conjunt d’indicis.

Com a conseqüència d’aquesta recent interpretació, els motius de l’acomiadament del treballador pe part de l’empresa constituiran una prova imprescindible per a la determinació de la naturalesa jurídica del mateix.

Pel que esperen una ingent quantitat d’inspeccions i comprovacions ja que afectaria a un sens fi de contribuents que van veure la seva indemnització exempta durant els últims 4 anys.

Amb la nova interpretació, la inspecció intentarà dificultar l’aplicació de l’exempció recaptan indicis que acreditin l’existència d’un pacte fet que suposarà un impediment per al contribuent i augmentarà la recaptació.

Diari Digital Cinco Días