ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 21 Novembre 2019 14:55

La demanda de crèdit es redueix

Les entitats financeres han endurit les condicions de crèdit per als préstecs al consum i les ha relaxat lleument per a les noves hipoteques i per a les empreses. Aquestes són dues de les principals conclusions que es desprenen de l’informe de Banc d’Espanya sobre préstecs bancaris del tercer trimestre del 2019.

L’informe també recull que la demanda de crèdit en els tres segments analitzats (consum, hipoteques i empreses) s’ha reduit, durant el tercer trimestre del 2019, davant les incerteses econòmiques, situació que no passava des del segon trimestre del 2013.

L’organisme que dirigeix Pablo Hernández de Cos recull que en el cas de préstecs per adquirir habitatges s’ha reduït per “la menor confiança del consumidor i els canvis regulatoria”, en clara al·lusió a la nova llei hipotecària. També destaca l’empitjorament del mercat immobiliari i l’augment de financiació amb fons propis. És adir, que la gent compta amb estalvis a l’hora d’adquirir un habitatge, mentres que abans de la crisi finançava més del 100% del seu valor.

Pel que queda d’any, el regulador espanyol estima que la demanda seguirà caient pel segment empreses, mentre que augmentaran les sol·licituds de préstecs per adquisició d’habitatge nou.

La banca admet que durant el tercer trismestre del 2019 van percebre “una estabilitat o lleugera millora en les condicions d’accés a tots els mercats majoristes”. Pel que fa al programa ampliat de compra d’actius del BCE, els bancs van considerar que ha augmentat la seva liquiditat i han millorat les condicions de finançament.

Pel que fa a la concessió de crèdits per a les pimes, “les condicions de concessió de finançament han patit un cert enduriment; mentre que les condicions per a les grans empreses han romàs estables”.

Els bancs admeten que existeix una gran competència per captar a empreses, però que aquestes han reduït la demanda. Els motius? Diversos, però sobresurten alguns com “les menors inversions en capital fix, el major ús d’altres entitats enfront de l’habitual i l’ús de finançament no bancari”. No obstant, algunes grans empreses han aprofitat per reestructurar el seu deute a causa dels baixos tipus de capital.

Diari Digital La Vanguardia