ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF Advocats Twitter SF Advocats Google + SF Advocats Linkedin SF Advocats
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Google + SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Reclamar davant hisenda pot sortir car

En el butlletí oficial d'estat publicat el 29 de desembre, dins del Reial decret 1073/2017, es dóna a conèixer novetats sobre els procediments de gestió i inspecció tributària. En aquest sentit, ha estat modificat l'article 51 dins el aparatat 11.

L'article 51 parla sobre les costes en procediments del reglament general tributari, a través d'un procés judicial a qualsevol de les parts relacionades en una reclamació.

QUINES SON LES NOVES COSTES DELS PROCEDIMENTS DEL REGLAMENT GENERAL TRIBUTARI?

Sobre l'import establert per a aquestes sancions, s'ha fixat el valor del 2% en relació a la quantitat reclamada a l'òrgan econòmic administratiu. D'aquesta manera, es pot estimar un mínim de 150 € aplicat a un recurs presentat per un òrgan unipersonal, o 500 € si es tracta d'un òrgan col·legiat.

A PARTIR DE QUAN COMENCEN A SER EMPLEATS LES NOVES COSTES?

La data fixada per a l'entrada en vigor d'aquests nous imports és a partir de l'1 de gener. S'apliquen en aquells casos en què l'administració tributària requereixi d'imposar l'obligació de les despeses generades o derivats dins de processos en vies econòmiques i administratives, a causa de reclamacions interposades pels ciutadans.

DE QUINA MANERA FUNCIONARAN EXACTAMENT LES COSTES EN RECLAMACIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES?

Un dels supòsits en què s'aplicaran aquestes novetats, és el cas que hi hagi temeritat o mala fe en una reclamació davant l'administració tributària, considerant-se un procés fraudulent.

Perquè hi hagi existència de temeritat, la reclamació ha de ser jutjada com una acusació sense un argument vàlid; a més d'aquesta característica, també serà considerada amb temeritat una reclamació que recorri a l'ús inadequat del dret o que es derivi en un frau procedimental.

No obstant això, davant d'aquesta imposició de costes no hi haurà cap recurs que pugui ser utilitzat en contra, en haver estat comprovada la mala fe en el ciutadà reclamant.

Modificacions realitzades dins del Reglament d'inspecció tributària

Altres de les modificacions realitzades en el decret que analitzem, dins el reglament d'inspecció tributària pel que fa al desenvolupament de les normes i les aplicacions dels tributs, són:

  1. La gestió censal

Quant a l'àmbit de les gestions censals, es requerirà la comunicació amb diversos successors dins de la declaració de baixa del Cens d'Empresari, professionals i retenidors, en els casos que es tracti de la mort de persones físiques o desaparicions i extensions d'entitats .

  1. El NIF

El NIF haurà de ser validat cada sis mesos per l'Administració Tributària, per evitar qualsevol cas d'eliminació. En cas de no ser validat, l'Administració Tributària està encarregada de sol·licitar la documentació necessària per a estendre la seva validació per un màxim de deu dies.

  1. La informació d'entitats turístiques

Tota persona, entitat o plataforma col·laborativa que es trobi associada a l'arrendament o cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, ha de complir amb un procés d'identificació i aportació d'informació sobre totes les activitats que es vagin a realitzar.

  1. Ampliació de la consideració en el grup fiscal

Aquelles entitats dominants que no resideixen dins del territori espanyol, tenen la possibilitat d'adquirir una ampliació en la consideració de societat representant en el grup fiscal.

No obstant això, aquells casos en què hi hagi un canvi de societat representant del grup, no serà alterada la competència d'aquest òrgan pel que fa als procediments d'aplicacions dels tributs ja iniciats.

  1. Col·legis i associacions

Hauran de ser reconeguts en el reglament totes les escoles i associacions de professionals dins de l'assessoria fiscal com a subjectes tributaris.

Redacció SF Advocats