ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 31 Març 2015 12:05

Aprovada la Llei Inspecció de Treball i SS

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, una vegada que l'Avantprojecte de Llei aprovat pel Govern el passat dia 13 de març, ha rebut l'informe favorable del Consell Econòmic i Social.

El CES ha compartit la necessitat de modernitzar i actualitzar la Inspecció i expressat una valoració general positiva del Projecte de Llei, dels seus propòsits i objectius, realitzant diverses millores tècniques que han estat incorporades al text.

OBJECTIU DE LA REFORMA

Amb aquesta reforma, el Govern aposta per un nou model que permetrà disposar d'una Inspecció de Treball i Seguretat Social més coordinada i més eficaç, que segueixi estant al servei dels treballadors, de les empreses i de la societat, com porta fent des de fa més de cent anys.

D'aquesta manera, la Inspecció es reafirma com una institució essencial per continuar millorant l'estabilitat i la qualitat de l'ocupació, l'eficàcia en la lluita contra el frau laboral és garantia del nostre Estat de Benestar.

La nova norma és una de les reformes anunciades pel president del Govern en el passat Debat sobre l'Estat de la Nació i està inclosa en el "Acord de propostes per a la negociació tripartida per enfortir el creixement i l'ocupació", subscrit pel Govern i els interlocutors socials el passat 29 de juliol. Forma part també del Programa Nacional de Reformes presentant a les institucions europees i de l'Informe de la Comissió de Reforma de les Administracions Públiques (CORA).

MODERNITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ

El Projecte de Llei suposa l'actualització de la normativa vigent, que data de 1997.

El nou model d'Inspecció de Treball i Seguretat Social garanteix la seva estabilitat i integritat institucional, i enforteix la col·laboració i participació de Comunitats Autònomes i agents socials.

Un dels seus aspectes més destacats és la configuració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social com un organisme autònom de nova creació, que prestarà servei, alhora, a l'Administració General de l'Estat i a les comunitats autònomes. Es reconeix també major participació dels agents socials en la definició de l'organització i els objectius de la Inspecció.

Al costat d'això, la futura Llei preveu l'augment dels recursos destinats per la Inspecció per a la prevenció de riscos laborals i per combatre la sinistralitat laboral. Amb aquest objectiu es crearà dins de la Inspecció una nova escala de subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball.

POTENCIACIÓ DE CAPACITATS

Igualment, les capacitats d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es veuen potenciades a través de diverses vies:

  • Consagració d'un model generalista d'Inspecció, més eficient i amb procediments d'actuació simplificats.
  • Actualització dels mitjans operatius, amb la incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en les relacions amb els treballadors i empreses.
  • Millora de les competències dels subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social que ara podran investigar abusos en la contractació temporal i en el treball de menors.
  • Reforç de la independència tècnica del personal inspector.

OFICINA DE LLUITA CONTRA EL FRAU

Un altre dels objectius de l'Avantprojecte de Llei és seguir millorant l'eficàcia de les actuacions contra el frau laboral. Per a això, es crearà dins de l'Organisme Autònom Inspecció de Treball i Seguretat Social una Oficina Nacional de Lluita contra el Frau.

D'aquesta Oficina formaran part tots els organismes implicats en la lluita contra el frau laboral i tindrà com a funcions la detecció del frau, la programació i execució d'actuacions inspectores i l'avaluació de resultats.

D'aquesta manera, es pretén millorar la col·laboració institucional entre administracions públiques i es permet una millor ordenació de les actuacions de lluita contra el frau. La nova Oficina servirà d'enllaç amb la Plataforma europea contra el treball no declarat, en preparació en el marc de la Unió Europea.

Diari Digital Noticias Jurídicas