ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 03 Desembre 2019 15:23

Avalat l’acomiadament per absentisme

Les empreses poden seguir acomiadant per absentisme encara que el treballador justifiqui les seves absències. El Tribunal Constitucional ha avalat les extincions per causes objectives si hi ha faltes d’assistència al lloc de treball justificades però intermitents. En una sentència l’Alt Tribunal desestima la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat del Social número 26 de Barcelona sobre l’aplicació de l’article 52 d) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i la seva possible col·lisió amb tres drets fonamental. En concret rebutja que aquest article vulneri el dret a la integritat física, dret a la protecció de la salut o el dret al treball que consagra la Constitució.

La qüestió d’inconstitucionalitat va ser plantejada arran que una empresa en la seva carta d’acomiadament recollís que una de les seves treballadores s’havia absentat nou dies hàbils dels quaranta en dos mesos continus. Les absències d’aquesta treballadora van aconseguir el 22,50% de les jornades hàbils compreses en aquest període de temps, superant així el 20% que fixa l’estatut per procedir a l’acomiadament objectiu (20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats).

La tipificació de l’acomiadament per absentisme reiterat es va introduir en la reforma laboral en 2012. Aleshores, amb l’objectiu de retallar les elevades taxes d’absències al treball, el Govern de Mariano Rajpy va modificar la norma i va introduir com a causa objectiva d’acomiadament l’absentisme quan es produeixi durant un 20% de les jornades laborals de dos mesos. Encara que aquestes faltes estiguin justificades, l’empresari té dret a acomiadar al seu treballador per defensar la productivitat de l’empresa. Només hi ha algunes excepcions com és el cas d’embaràs, les vagues, les baixes de més de 20 dies o els accidents laborals, entre altres.

L’empresa que va recórrer al Constitucional havia considerat provades les absències de la treballadora de manera que el jutge barceloní que va plantejar la qüestió d’inconstitucionalitat va entendre que aquesta regulació de l’acomiadament objectiu per causa d’absentisme era "susceptible de condicionar el comportament dels treballadors en perjudici dels seus drets: doncs davant la por de perdre el seu treball, el treballador pot sentir-se compel·lit a acudir a treballar tot i trovar-se malalt, assumint així un sacrifici en absolut exigible, que fins i tot podria complicar l’evolució de la seva enfermetat".

DIVISIÓ DELS MAGISTRATS

El Ple del Constitucional, per vuit vots davant de quatre, ha rebutjat que existeixi vulneració de drets fonamentals en aquest supòsit causa que "la regulació continguda a l’art.52 d) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors respon a l’objectiu legítim de protegir la productivitat de l’empresa i l’eficiència en el treball, atenent a la singular onerositat que les baixes intermitents i de curta durada suposen pel treballador".

Per al Tribunal l’anomentat absentisme laboral comporta per a "l’empresari un perjudici dels seus interessos legítims, per la menor eficiència de la prestació laboral dels treballadors que falten al seu lloc de treball de manera intermitent, i amb la periodicitat que el precepte legal qüestionat indica, atesos els costos directes i indirectes que suposen per a l’empresa".

Diari Digital ABC