ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Divendres, 23 Gener 2015 09:11

Congrés activa el Reial decret per l'Ocupació

El Congrés dels Diputats ha convalidat el Reial decret llei, aprovat pel Consell de Ministres el passat 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activació per a l'ocupació.

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha remarcat que aquest programa, materialitzat en l'acord signat el 15 de desembre a la Moncloa, és fruit del treball conjunt amb les comunitats autònomes i del diàleg amb els interlocutors socials, amb l'objectiu clar de "activar a les persones que porten un temps en atur i que, a més, tenen responsabilitats familiars".

Per Báñez l'objectiu que justifica el programa és "animar la volta a l'ocupació, corregir situacions que han estat difícils i evitar que aquestes es facin cròniques, afavorir que les oportunitats arribin a tothom, que ningú es quedi enrere i que la recuperació econòmica es tradueixi en ocupació i benestar ".

El Programa, que podrà sol·licitar-se fins el 15 d'abril de 2016, beneficiarà als aturats de llarga durada amb responsabilitats familiars que han esgotat totes les eines de protecció per desocupació i que "són, precisament per aquests motius, -va remarcar la ministra- que s'enfronten a més dificultats de col·locació i tenen especials necessitats de protecció per desocupació ".

Fátima Báñez va subratllar en la seva intervenció que aquest Programa pretén "promoure la recuperació laboral d'aquest col·lectiu de desocupats mitjançant el disseny d'itineraris personalitzats d'inserció ajustats als seus perfils professionals per ajudar-los en el seu procés de retorn a l'ocupació".

Una de les principals novetats és que els beneficiaris comptaran amb un tutor personal que li assignarà el seu servei d'Ocupació i que guiarà a l'aturat durant tot el procés, una persona de referència que igual que s'ha fet en altres països europeus (Dinamarca, Països baixos, Irlanda, Àustria) permetrà oferir un servei personalitzat a l'aturat.

"Creiem que aquesta figura és important a l'hora de realitzar l'entrevista inicial als sol·licitants, del seguiment de la seva participació en el corresponent itinerari i d'identificar els possibles ajustaments que siguin necessaris per afavorir l'èxit del Programa", va destacar la ministra.

Báñez va recordar que el Servei Públic d'Ocupació Estatal i les comunitats autònomes estan ja treballant en la definició dels serveis que han de rebre els beneficiaris del Programa, l'orientació, formació i oportunitats d'ocupació que es posaran a la seva disposició per al seu retorn a l'ocupació.

Els beneficiaris que participin en les mesures d'activació tindran dret a percebre un ajut d'acompanyament durant sis mesos, equivalent al 80% de l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), 426 euros mensuals.

Báñez va estimar que els potencials beneficiaris d'aquest Programa superarien les 400.000 persones segons les dades dels registres dels Serveis Públics d'Ocupació i tenint en compte les persones que es troben actualment en aquesta situació. D'ells, més de 270.000 es beneficiaran del Programa des de la seva posada en marxa i gairebé 135.000 s'aniran incorporant al llarg de tota la seva durada.

Revista Digital El Derecho