ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 10 Octubre 2017 13:51

Han de fer públiques les seves tarifes els advocats?

La notícia ve de l'àmbit internacional. Es tracta d'una iniciativa que procedeix d'una entitat que regula l'activitat dels advocats al Regne Unit. La SRA (Solicitors Regulation Authority), està desenvolupant el mecanisme per obligar els despatxos jurídics a publicar més dades en els seus serveis a clients. Una de les dades que haurien de fer-se públics és el de les tarifes d'honoraris. Aquest aspecte seria especialment important en els assumptes relacionats amb usuaris i consumidors en línia.

Aquesta necessitat de transparència s'ha posat sobre la taula arran d'una consulta realitzada a la SRA per part de l'Autoritat britànica de Competència i Mercats.

Enquesta a professionals col·legiats

Abans de convertir en obligatòria aquesta necessitat de publicar les tarifes i honoraris, la Sra posarà en marxa una enquesta entre els advocats col·legiats. L'objectiu és conèixer l'opinió d'aquests professionals, sobre diferents temes:

  • Preguntes sobre la mateixa obligació de publicar les tarifes pels serveis d'advocacia. Serien només uns temes inicialment els que comportarien aquesta obligació; és el cas d'operacions immobiliàries, divorcis i dret de família, danys de caràcter personal i tot el relatiu a les donacions.
  • Els advocats i els despatxos jurídics haurien de publicar una descripció dels serveis que presten als seus clients, i la tarifa per aquests.
  • A més, els despatxos han d'oferir dades sobre la protecció, seguretat, i garanties de compliment de la normativa del seu sector. S'inclou el certificat digital corresponent, que acreditarà que es compleixen les normes d'aquest organisme britànic, la Sra.
  • També es preguntarà a l'enquesta sobre les queixes que reben els despatxos, d'acord amb la informació disponible a la Sra.
  • Finalment, un altre aspecte de l'enquesta seran les queixes que la SRA ha rebut contra els despatxos jurídics, i la seva possible publicació.

La recerca de transparència

Aquesta iniciativa relativa a la publicació de les tarifes, ha sorgit com a resposta a l'informe de 2016, emès per la CMA. En aquest informe s'afirma que la competència en el sector jurídic està tenint un mal funcionament. Entre les mesures que es plantegen, en el mateix informe, hi ha l'accés dels clients de despatxos jurídics i les petites empreses a una millor informació. D'aquesta manera, comptaran amb els recursos d'informació necessaris per a realitzar una millor elecció del professional, quan es disposen a la contractació d'advocats i altres serveis jurídics.

Com poden avaluar les persones que desconeixen el món jurídic el que ofereix cada professional? Generalment no es tenen les eines per valorar la qualitat del servei jurídic que se'ls ha prestat. Això suposa un problema en els casos de professionals que redueixen la seva tarifa al mínim, perquè també realitzen les accions professionals mínimes.

La clau està en el fet que les publicacions que s'estan proposant ajudaran els usuaris clients i a les petites empreses, a la presa de decisions amb una millor informació, el que afavorirà la competència. Aquestes mesures, a més dels consumidors físicament, també contempla els serveis prestats davant tribunals, de recuperació de deutes o de tramitació de llicències comercials.

Redacció SF Advocats