ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 19 Juny 2018 08:11

La pujada d'honoraris dels advocats d'ofici

En dates recents, l'ex ministre de Justícia, Rafael Catalá, va anunciar un augment del 30% dels honoraris dels advocats d'ofici. Ho va fer durant el Ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola, al qual van assistir els 83 degans dels col·legis d'advocats i els 12 consellers electius.

L'ex ministre va afirmar que l'augment tindrà lloc un cop que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat per a 2018. L'increment s'aplicarà als advocats adscrits al Torn d'Ofici i és el resultat de les negociacions amb el Consell.

LES DEMANDES DEL SECTOR

El Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE) i els col·legis d'advocats, han denunciat la seva inconformitat amb les retribucions dels Torns d'Ofici en algunes comunitats autònomes, principalment les que depenen del Ministeri de Justícia. Entre les seves demandes s'incloïa honoraris dignes i pagaments més àgils.

Aquestes peticions van fer que, durant mesos, es duguessin a terme converses amb el Ministeri de Justícia. Com a resultat d'aquestes negociacions, es revisaran els barems que marquen els honoraris que reben els advocats del Torn d'Ofici.

El Consell també ha informat que ja s'efectuen pagaments mensuals de les liquidacions que generen les actuacions de la Justícia Gratuïta. Per ser exactes, un cop realitzat el maig l'abonament corresponent als mesos de gener, febrer i març, d'ara endavant el pagament es farà cada mes.

COM AFECTARÀ AQUEST INCREMENT?

La pujada dels honoraris afectarà el 99% dels expedients que es tramiten a través de la justícia gratuïta; l'augment serà del 30% de mitjana. La variació serà d'al voltant del 35% en les jurisdiccions penal i civil, i del 20% per a la resta.

Aquesta millora en els honoraris va a afectar els 51.000 advocats adscrits al Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta, que treballen 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. Constitueix sens dubte un reconeixement a la feina d'aquests professionals, però també al servei públic de Justícia Gratuïta, que és reconegut per la Constitució.

AQUEST INCREMENT NO ÉS SUFICIENT

L'anunci del Ministeri de Justícia no soluciona totalment el tema de les retribucions insuficients dels advocats del Torn d'Ofici. El Consell General de l'Advocacia i els col·legis d'advocats continuen exigint que s'actualitzi el barem, d'acord amb l'increment de l'IPC acumulat.

Els integrants d'aquest sector demanen a més que es reconeguin nous mòduls i el pagament de les guàrdies. Per la seva banda, les autoritats del Ministeri han manifestat la seva voluntat d'anar igualant poc a poc els barems.

També hi ha una important qüestió d'igualtat territorial. Es tracta d'anar eliminant les importants diferències que existeixen en l'actualitat entre el que es cobra per aquests conceptes en les diferents comunitats autònomes.

Has necessitat en alguna ocasió els serveis d'un advocat d'ofici? Ara que ja coneixes més sobre les demandes dels professionals del sector dedicat a la justícia gratuïta, podràs entendre millor les seves reivindicacions i la pujada que es posarà en marxa.

Redacció SF Advocats