ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF Advocats Twitter SF Advocats Google + SF Advocats Linkedin SF Advocats
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Google + SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

La Comissió Europea recorda a Espanya les noves directives en matèria penal

A causa de l'incompliment d'Espanya a l'hora d'integrar les normes de la Unió Europea a la seva legislació nacional, el nostre país ha rebut un ultimàtum.

Al maig del 2017, tots els països membres de la UE havien de adherir a la seva legislació a les normes de recerca europees. Aquestes condicions facilitarien la lluita contra la delinqüència, basada en el reconeixement mutu dels estats.

La directiva en matèria penal consisteix a executar les proves presentades per un altre Estat, com es fa en l'àmbit nacional. Però Espanya, igual que altres tres països, no ha complert amb aquesta indicació.

Per aquest motiu, el juliol del 2017 es va tornar a rebre un comunicat instant a incorporar immediatament les normes o poder incórrer en sancions pel Tribunal europeu. Tot i això, Espanya no va realitzar les modificacions.

ÚLTIM TERMINI ATORGAT A ESPANYA PER SUMAR-SE A L'ACCIÓ

Des de Brussel·les han decidit donar un últim avís a Espanya, amb dos mesos de termini, abans de ser elevat el tema al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Es detecta que les normatives espanyoles estarien legislant amb una falta d'equitat i efectivitat pel que fa a l'àmbit penal del continent europeu. Per exemple, una infracció a la normativa de la UE comesa a Espanya, té menys responsabilitat que una a la Constitució Espanyola.

Quant als procediments, també hi ha diferències que dificulten la lluita contra el terrorisme. L'absència de col·laboració en el reconeixement de fonts probatòries, fa impossible l'avanç de certs casos.

El dret europeu es veu seriosament compromès amb aquest tipus de decisions que prenen països com Espanya. I la delinqüència avança, mentrestant, amb més impunitat.

ALTRES NORMES QUE TAMBÉ "IGNORA" ESPANYA

A més de la negativa d'incorporar les normatives en matèria penal, Espanya també ha fet cas omís a altres aspectes financers.

Es va presentar un Reglament per regular els mercats financers, on es busca major transparència, competitivitat i integració amb les nacions de la Comissió Europea. Però Espanya no ha aplicat tampoc aquesta legislació tot i que vetllen per la protecció dels inversors.

Una altra normativa que ha d'incorporar a una legislació és la Directiva sobre requisits de capital per a empreses bancàries.

Cal recordar que aquestes últimes directives s'han anat desenvolupant, per tal de fer front a la crisi financera europea.

ESPANYA, A UN PAS DE SER SANCIONADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UE

Actualment el procés formal amb Espanya perquè es compleixi la normativa europea, es troba en la fase dues. De no complir aquests emplaçaments, s'eleva la qüestió al Tribunal de Justícia europeu, facultat per executar les sancions.

Si Espanya continua amb la seva negativa després de les revisions del Tribunal i la Comissió, pot exposar-se a ser castigada econòmicament.

Les quantitats de la sanció, es calculen segons el tipus d'infracció, les conseqüències que ocasionen per als diferents membres de la Unió Europea, i el temps transcorregut des del principi de l'incompliment.

D'altra banda, aquesta resistència pot portar aparellats també inconvenients en les relacions amb els altres estats.

Queda esperar que es compleixi el termini d'emplaçament per saber si Espanya decideix incorporar la normativa de la Comissió.

Redacció SF Advocats