ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 31 Octubre 2019 15:42

WhatsApp com a prova davant el jutge

WhatsApp és l’aplicació de missatgeria instantània més popular a Espanya amb milions d’usuaris que l’empren diàriament per mantenir converses de tota índole. No obstant això, el que la majoria desconeix és que el que prometis per WhatsApp pot gaudir de la consideració d’un contracte legal i vinculant davant la Justícia espanyola.

A principis d’aquesta setmana, el Jutjat de Primera Instància número 13 de Vigo ha emès una fallada en la qual considera que els xats de la popular aplicació de missatgeria instantània té la consideració d’un contracte verbal. Això ha permès als demandants, els propietaris d’un habitatge en aquesta ciutat Gallega, expulsar de la seva propietat a una llogatera morosa que a més, va ser condemnada a pagar diverses mensualitats i rebuts de la llum que devia.

La llogatera es va posar en contacte amb els propietaris, que resideixen fora de la ciutat, per WhatsApp. “Estic buscant pis i em van comentar el teu”, aquest va ser el primer missatge que van intercanviar, segons informa El Faro de Vigo.

A partir d’aquest moment, les dues parts van començar a discutir les condicions de l’acord i un familiar dels amos va ensenyar l’habitatge a la llogatera. A continuació, la llogatera va facilitar el seu número de compte bancari i fotocòpies del seu DNI als propietaris per domiciliar al seu nom els subministraments bàsics com l'aigua i la llum.

No obstant això, la llogatera va deixar de pagar el lloguer i els rebuts. Aquest va ser el detonant del plet al jutjat civil, on s’ha fallat que es tractava d’un incompliment en un contracte verbal d’arrendament i que els missatges de WhatsApp constituïen una forma vàlida d’acreditar-ho.

COMPRAVENDES PER WHATSAPP

Malgrat tractar-se d’una situació poc habitual a causa de que no hi ha abundant jurisprudència, no és la primera vegada que un jutge considera les converses de WhatsApp com un contracte verbal.

A l’any 2015, un jutjat del País Basc fallada en el mateix sentit –considerant els missatges de WhatsApp com un contracte vinculant sol que, en aquesta situació, es tractava de la compravenda d’un bén moble sota unes condicions que, en un principi, el demandat havia acceptat abans de desdir-se’n.

“La forma de formalització del contracte - via WhatsApp- no és impediment per a la seva possible validesa, donat el principi general de llibertat de manera que consagra el nostre ordenament en l’article 1278 del Cc, article que disposa «Els contractes seran obligatoris, qualsevol que sigui la forma en què s’hagin celebrat, sempre que en ells concorrin les condicions essencials per a la seva validesa”, recull la sentència del cas, que va permetre al demandant adquirir el producte pel preu inicialment pactat.

APORTAR WHATSAPP COM A PROVA

La popularització de Whatsapp com a aplicació de missatgeria instantània ha comportat que cada vegada es trobi present en més processos judicials. No obstant això, perquè els xats de WhatsApp siguin admesos a tràmit, cal que es compleixin alguns requisits.

L’advocat Pere Vidal explica a Pixel que el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria i el de Catalunya han admès una simple captura com a prova. No obstant això, també indica que altres tribunals estableixen que “s’ha d’acompanyar d’altres mitjans instrumentals addicionals”, com el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia.

No obstant això, el lletrat d’Augusta Abogados llisca algunes recomanacions perquè aquesta prova pugui ser reconeguda. “Reforçar els xats amb mitjans instrumentals –pericials o testificals- seguint les directrius de l’article 382 de la Llei d’Enjudiciament Civil. Prendre mesures per asegurar la prova a través de fedataris públics com un notari que certifiqui el contingut de les converses i aportar el terminal al procés perquè el Jutge pugui visualitzar el Whatsapp en consonancia amb la idea del reconeixement judicial”.

Diari Digital El Mundo