ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF Advocats Twitter SF Advocats Google + SF Advocats Linkedin SF Advocats
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Google + SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Publicacions

El Suprem Tribunal de Justícia, a través de la sentència emesa el passat 09 de Juliol del 2018, per la Sala del Contenciós Administratiu, assenyala que ha estat una constant en temes de legislació estrangera en els últims anys, l'exigència de comptar amb mitjans econòmics suficients per a la manutenció i sosteniment de l'estranger que requereix l'autorització de residència a Espanya.

El Consell de Ministres, el passat 03 d’Agost del present any, va aprobar el Reial Decret-llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (des d’ara RD 9/2018), entrant en vigor el 04 del mateix mes donat la seva publicació al BOE.

El Consell de Ministres, davant la urgència de protegir els drets relatius a la privacitat individual dels ciutadans, en el seu aspecte més ampli, ha optat per ajustar i modificar el règim sancionador en matèria de protecció i tractament de dades personals, sense estar degudament aprobada la llei respectiva en la matèria.

Sense cap dubte, ens trobem davant d'un tòpic que ens exposa una manifestació de valentia davant l'adversitat i, que per necessitat, ens situa en aquesta lluita constant i interminable per viure "millor" o en condicions més favorables, on els nostres drets fonamentals i universals, no ens siguin mendigats ni de bon tros arrabassats pel poder fàctic de l'Estat, sense que hi hagi sistemes de govern ni problemàtics sociopolítiques de context qualsevol.

El 24 de juliol passat del 2018, la Direcció General dels Registres i del Notariat, ha donat un pas en favor de la digitalització per tal d'obtenir el màxim profit sobre l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el funcionar quotidià de les entitats i dependències de l'Administració Pública.

Actualment la Llei del nostre país recull que quan es produeixi un divorci en un matrimoni i una de les parts d'aquest quedi en inferioritat econòmica o sense possibilitats per subsistir, com pot ser que no tingui feina perquè abandonés el mateix per a dedicar-se a la cura de la llar o dels fills, si n'hi ha, s'establirà una pensió compensatòria a favor d'aquest cònjuge.

La Sala del Contenciós Administratiu del Suprem Tribunal (en endavant TS), el passat 09 de Juliol del present, en la seva sentència "1166/2018", s'ha pronunciat a favor d'atorgar-li legitimitat i facultat a un Ambaixador, com a representant d'un estat, als efectes de dur a terme una acció de caràcter judicial davant els tribunals de l'estat receptor, sense necessitat de comptar amb una decisió de l'autoritat competent de la nació que representa. Cas concret, recórrer l'extradició d'un ciutadà del país que el diplomàtic representa.

El passat 19 de juliol de 2016, el Ple del Tribunal Suprem Constitucional va estimar admetre a tràmit els recursos d’inconstitucionalitat plantejats pel Govern de Catalunya contra la llei suprema pel que fa a l'àmbit Contenciós - Administratiu del nostre país, com és la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El Govern Català entén que aquesta llei envaeix competències autonòmiques assignades a les pròpies comunitats autònomes relatives a l’organització, el règim jurídic i el procedimient de les pròpies administracions públiques.

La violència de gènere i el seu conseqüent impacte familiar, constitueixen un dels problemes principals de la societat actual.

Amplis sectors de la població han considerat que la gestió processal en certs casos que involucren violència de gènere ha estat injusta. Fins i tot s'han convocat grans mobilitzacions socials en protesta i demanda de respostes a les institucions de justícia.

Un total de 28 despatxos jurídics s'uneixen en un valuós esforç de caràcter social, a cristal·litzar la iniciativa que el 2016 va impulsar el Vance Center de Nova York.

Aquesta xifra és el total de signatures que segellen un històric acord per a conformar el grup de treball que crea la Fundació Pro Bono en sòl ibèric.

Una sentència de la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha prohibit la recerca en hemeroteques digitals per noms propis. Aquest dictamen és un reflex de la controvèrsia i la suposada incompatibilitat entre el dret a la informació i el "dret a l'oblit", que s'ha anat generant en xarxes i fòrums especialitzats.

Espanya es troba entre els païssos europeus amb menor quantitat de denúncies i sentències en els ens judicials de la zona euro. Es tracta del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Aquests òrgans existeixen en virtud del Conveni Europeu per a la Protecció de Drets Humans. Va ser subscrit per Espanya en l'any 1977 i ratificat el 1979, després d'haver passat per l'aprovació de les Corts Generals.

A partir de l'1 de juliol de 2018, tots els organismes que utilitzin el model 200 per a l'impost a les societats hauran d'adoptar algunes modificacions.

Recordem que el model 200 és un informe que s'ha de presentar davant l'Agència Tributària, i que afecta a totes les societats amb residència a Espanya; es grava la renda obtinguda durant el període impositiu. Com diem, per a aquest any 2018 l'impost presenta alguns canvis importants.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentència en dates recents, sobre l'assumpte C147 / 16, que es refereix a un contracte de crèdit gestionat per una institució educativa a Bèlgica. Mitjançant aquesta resolució, s'aplica la Directiva Europea de clàusules abusives (Directiva 93/13 / CEE) i s'estén per primera vegada a les institucions educatives.

Els e-sports o esports electrònics tenen un altíssim potencial de desenvolupament econòmic i de transformació de la societat. Ja ningú dubta que aquestes competicions de videojocs han arribat per quedar-se.

No obstant això, el mateix que succeeix amb altres indústries noves, la regulació sempre sembla estar molt endarrerida en relació amb el seu desenvolupament i dels seus avenços. Però això no significa que els participants d'aquestes competicions, que mobilitzen grans sumes de diners, no tinguin obligacions legals.

El Tribunal Suprem ha determinat que qualsevol propietari d'un pis o local pot fer ús d'ell de la manera que estimi convenient. Podrà fer-ho a menys que el canvi d'ús estigui expressament prohibit pel règim de propietat horitzontal, o per la regulació estatutària de la comunitat de veïns.

En dates recents, l'ex ministre de Justícia, Rafael Catalá, va anunciar un augment del 30% dels honoraris dels advocats d'ofici. Ho va fer durant el Ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola, al qual van assistir els 83 degans dels col·legis d'advocats i els 12 consellers electius.

La llei de serveis de pagament ha estat reformada, per tal de reforçar les operacions amb targeta a internet o mòbils i la seguretat en els pagaments electrònics. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte d'aquesta llei; en ell s'adapta la Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell.

El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) té nous requeriments i obligacions. Suposa un canvi important pel que fa al model tradicional, a l'hora d'afrontar les mesures de seguretat per garantir la protecció de la informació personal.

Des del 25 de maig passat, hi ha a Espanya i a tota la Unió Europea una nova normativa que regula la protecció de dades dels ciutadans. Aquesta nova reglamentació ha canviat de forma important els criteris de protecció. Les empreses que no respectin la nova llei tenen el risc de rebre sancions milionàries. Les multes podran arribar als vint milions d'euros.

El govern ha aprovat una nova normativa que garanteix i consolida els drets de les pensions complementàries; i això encara que el treballador hagi canviat d'empresa. Aquest dret ha de ser reconegut quan el treballador finalitzi la seva relació laboral amb l'empresa, abans de la seva jubilació.

El Tribunal Suprem ha fixat un criteri important, pel que fa a les limitacions temporals que es poden incloure en un contracte d'assegurances de responsabilitat civil.

El pagament de cànons i multes és un procés que ara serà molt més fàcil de realitzar. ¿La raó? Hisenda acceptarà pagaments amb targetes de crèdit per part de particulars. Aquesta novetat es deu a la modificació de diverses disposicions elaborades pel Ministeri d'Economia, plasmades en l'ordre PRE / 1064/2016 amb data del 29 de juny.

La nova reglamentació de protecció de dades, que entrarà en vigor el proper 25 de maig, porta amb si canvis importants; aquesta nova norma tindrà la conseqüència de modificacions en diverses qüestions de les relacions de treball. Per això, és important conèixer de què es tracta aquest nou reglament i quin és el seu abast en l'àmbit laboral.

Les noves tecnologies i un món cada vegada més competitiu, fan necessària la formació i especialització contínua de l'advocat. Els lletrats tenen davant seu reptes més, i poden prendre les matèries tecnològiques com a part de la seva formació.

Les relacions laborals són un tema fonamental en qualsevol país. La societat canvia, els vincles humans canvien i per tant els entorns de treball també es modifiquen.

Molts son els dubtes sobre el procediment a realitzar, davant la notificació d’una herencia o successió, sobre tot quines son les taxes i impostos que s’hauran d’abonar. Es per això que t’expliquem com realizar-lo amb aquesta guía pràctica:

La transformació digital ha arribat a l'àmbit judicial, amb la posada en marxa de la Justícia Digital. La digitalització dels tràmits fa possible en l'actualitat que les consultes, enviaments de documentació i firmes de documents, es realitzen via internet.

Espanya posa el focus de la mirada legislativa en el tema de la paritat dels sexes en tots els ordres socials. La desigualtat en la consideració d'homes i dones en el mercat laboral, es manifesta principalment en la diferència de retribucions salarials. En moltes empreses, a igual funció i treball, una dona continua guanyant menys que un home.

Internet ha conquistat la vida del món i ha posat a l'abast d'un clic la major part de les activitats humanes. El sistema financer tradicional també ha rebut l'impacte i s'ha vist sacsejat per aquesta revolució digital. Les entitats fintech són una de les conseqüències d'aquestes transformacions.

Al gener d'aquest any 2018 s'han posat les bases per a l'entrada en vigor d'un llibre del Codi Civil de Catalunya. Es tracta del llibre VI de l'esmentat Codi, que anuncia rellevants modificacions en el Dret Immobiliari vigent en aquesta regió. Entre altres coses, es proposen canvis en els contractes i en les obligacions previstes en els llibres primer, segon, tercer i quart.

Un cop més, WhatsApp i Facebook han despertat una gran polèmica sobre les seves polítiques de privacitat. La seguretat dels seus usuaris ha estat posada en dubte, a causa de la cessió i tractament no consentits de dades personals acumulats en les dues plataformes. En resposta a la pressió de diversos organismes europeus, l'AEPD ha pres la decisió de sancionar l'megaempresa tecnològica.

Des de l'entrada en vigor de la L.O. 1/2015, han estat anunciades importants novetats en la suspensió de penes privatives de llibertat. La reforma duta a terme en el Codi Penal preveu canvis concrets en els processos d'aprovació i revocació d'aquest benefici.

Els hàbits de compra dels consumidors han anat canviant, a mesura que s'ha assentat la compra per Internet. El passat dia 15 de març s'ha celebrat el Dia del Consumidor, i de nou s'ha constatat que el nombre de persones que fan les seves operacions de comerç electrònic a Espanya s'acosta als 20 milions.

El Real Decret-llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de cláusules sòl no és aplicable a contractes realitzats entre profesisonals donat que està previst només per a consumidors.

La custòdia compartida pot ser aconsellable en determinats casos, perquè els nens mantinguin la mateixa relació amb ambdós progenitors. Però han de confluir totes les condicions per no afectar la vida dels petits. La distància entre els pares és un motiu perquè la custòdia compartida sigui denegada.

A causa de l'incompliment d'Espanya a l'hora d'integrar les normes de la Unió Europea a la seva legislació nacional, el nostre país ha rebut un ultimàtum.

Algunes novetats en la relació entre la intel·ligència artificial i el món jurídic, apunten que els dispositius intel·ligents permetran a l'usuari conèixer la possibilitat que hi hagi recurs sobre un tema determinat.

Una fallada del Tribunal Suprem de Justícia a Espanya posa límit als crèdits concursals d'Hisenda. A partir de l'11 de gener d'aquest any, un crèdit concursal de l'Agència Tributària per l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a ingressar, no pot ser compensat amb un altre crèdit a favor de la massa total del concurs per l'impost a retornar.

Després dels disturbis ocorreguts a Barcelona el 29 i 30 de març de 2012, es van publicar al web de la Policia Autonòmica les fotografies dels fets vandàlics derivats d'aquests disturbis. En ells que s'aconseguia identificar una quantitat de persones participants dels delictes.

En l'actualitat el bitcoin s'ha convertit en una de les majors tendències entre els joves i adults, sent aquesta una moneda digital virtual capaç de superar els onze mil dòlars.

Amb una facturació anual que va superar el 5%, els bufets d'advocats espanyols tanquen un any d'estabilitat i creixement constant. Malgrat que aquesta xifra es troba per sota de la d'anys anteriors, es tracta d'un reflex del renaixement de l'economia espanyola, que ha tingut un repunt en els últims anys.

En el butlletí oficial d'estat publicat el 29 de desembre, dins del Reial decret 1073/2017, es dóna a conèixer novetats sobre els procediments de gestió i inspecció tributària. En aquest sentit, ha estat modificat l'article 51 dins el aparatat 11.

A partir del proper mes de maig entra en vigència la nova normativa per a protecció de dades impulsada per la Unió Europea. La mateixa té per objectiu establir normes molt clares pel que fa al maneig de dades dels usuaris. D'aquesta manera, s'aconsegueix una major protecció pel que fa a la privacitat de les persones, que s'ha vist seriosament vulnerada des de l'ús massiu de l'internet.

Aquest 2018 ens portarà novetats importants en matèria de protecció de dades. Les noves mesures seran de compliment obligat per part d'empreses i entitats.

Limitar l'evasió és la meta. El fisc esprem una nova fórmula contra el frau per revertir la pèrdua d'ingressos per recaptació de l'Impost sobre el Valor Afegit. El Subministrament Immediat d'Informació garanteix l'oportú i complet pagament d'aquest impost.

L'objectiu de l'administració tributària és contrarestar el comerç de béns il·lícits en tot el que envolta al comerç electrònic. Hisenda reforçarà els controls a la venda per internet i vigilarà l'ús de moneda digital per evitar el frau

Els nous models de negoci i de pagament per internet estan en el punt de mira de l'Agència Tributària (AEAT). Els moneders electrònics i les moneda digital són objecte d'avaluació com a part del Pla de Control Tributari 2018.

A pocs dies del 2018, ja han començat a divulgar-les tendències i novetats en dret laboral. És probable que siguin els moviments del parlament espanyol, els que marquin el curs dels diversos processos.

WhatsApp s’ha convertit en un dels sistemes de missatgeria més populars al món. Per la seva immediatesa, abast i sezillesa, era d'esperar-se que així succeís. El que potser pocs sospitaven, és que les converses entaulades per aquest canal, es puguin presentar com a proves en judicis.

L'IVA aplicat al comerç electrònic començarà a regir-se per noves normes aquest any 2018. Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) van aprovar unes mesures amb què pretenen actualitzar i millorar el sistema.

Particularment, estan en la mira aquelles aplicacions que gestionen tarifes en línia. Pel que sembla, estan incorrent en pràctiques poc ètiques, de cara al mercat.

Perdre un ésser estimat és una experiència difícil. És una situació que porta amb si multitud d'assumptes per resoldre. Un d'ells és el tema de l'herència. Moltes persones no estan familiaritzades amb aquests tràmits i per això no saben què fer.

Una de les notícies furor de la setmana va ser l'anunci que Espanya es prepara per enlairar el sector de drones. Per comprendre millor aquesta notícia, veiem a continuació com serà aplicada aquesta tecnologia al nostre país.

La nova Llei de Contractes Públics promet millorar la qualitat de l'ocupació a Espanya. La seva aprovació majoritària al Congrés demostra el rebuig a qualsevol esmena regressiva que pretengui relaxar les condicions laborals. A continuació, resumim què canvia i què roman amb les noves mesures.

Quan es comet un delicte, a més de la sanció penal que la justícia determini, la persona o entitat que es considera culpable haurà d'assumir la responsabilitat civil que l'obliga a reparar els danys i perjudicis que ha causat.

En el cas d'individus o persones físiques condemnades per un delicte, tot queda ben clar. Però no és així quan es considera a les persones jurídiques, corporacions, associacions o fundacions. El fet de reconèixer legalment que les persones jurídiques poden cometre delictes penals, posa a la taula de la discussió dels juristes el tema de la responsabilitat civil subsidiària d'una empresa en els delictes dels seus treballadors.

Els delictes prescriuen. Això significa que després de cert temps la responsabilitat de qui el va cometre caduca, acaba.

quest termini temporal de prescripció del delicte comença a comptar des del dia en què es va cometre el fet. En cas de delictes continuats o habituals, el termini de prescripció es computa des del dia en què es va realitzar l'última infracció.

Es dicta a Múrcia, la primera sentència que declara nul·la la clàusula que obliga a pagar les despeses de préstecs hipotecaris. Basada en un cas de l'any 2015, estableix un punt d'inflexió, perquè considera que és una clàusula abusiva.

La nova Llei d'Autònoms va entrar en vigor el passat 26 d'octubre. El nou text ha sortit a la llum tal i com es va remitir al Senat, sense cap modificació.

Pel que fa a la entrada en vigor de les mesures que conté, un bon nombre d’elles s’apliquen des de la seva publicació. Per a l’aplicació d’altres, caldrà esperar al proper any 2018.

La subcomissió parlamentària que analitza la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) abordarà canvis més profunds en el proper any. Com a exemples, definir el temps parcial per als autònoms i contemplar la figura de l’autònom “econòmicament dependent.”

Al jutge que dirigeix el cas correspon citar a les persones perquè declarin. Generalment, en les investigacions  surten a la llum noms de subjectes que han tingut alguna cosa a veure amb la causa que motiva el judici, sigui per la seva participació directa, per haver estat testimonis o per la seva relació amb algun dels afectats. Aquestes persones són citades a declarar sobre els fets que constitueixen el motiu del judici.

La transformació del món ocasionada per la tecnología és motiu de satisfacció per a moltes persones. Empreses i organitzacions van descobrint poc a poc els avantatges de les innovacions tecnológiques. Però com a contrapartida, és font també de preocupacions que afecten amb intensitat creixent al món sencer.

La notícia ve de l'àmbit internacional. Es tracta d'una iniciativa que procedeix d'una entitat que regula l'activitat dels advocats al Regne Unit. La SRA (Solicitors Regulation Authority), està desenvolupant el mecanisme per obligar els despatxos jurídics a publicar més dades en els seus serveis a clients. Una de les dades que haurien de fer-se públics és el de les tarifes d'honoraris. Aquest aspecte seria especialment important en els assumptes relacionats amb usuaris i consumidors en línia.

La vida d'un esportista està plena de reptes, des de l'inici en un modest club de poble, els nens han de treballar per ser protagonistes en l'esport que practiquen. A mesura que creixen i es desenvolupen han de mantenir-se en forma i seguir sent competitius. Un repte enorme sobretot en el sistema esportiu americà, en el qual, els esportistes que no poden permetre pagar la universitat han de ser autèntics "cracks" per aconseguir una beca i poder estudiar.

Enrabiada immobiliari passatger o bombolla? Encara que bona part del sector immobiliari -promotors, bancs, experts ... -, nega que a Espanya s'estiguin cometent els errors del passat i que estiguem assistint a la gestació d'un nou 'boom' immobiliari, la veritat és que alguns indicadors han començat a fer saltar les primeres alarmes, especialment els que fan referència a l'evolució dels preus dels habitatges. Els increments no només són generalitzats, sinó que, en alguns mercats, són especialment cridaners.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha presentat l'eina "Facilita RGPD". Es tracta d'un qüestionari en línia que ajudarà les empreses a saber fins a quin punt compleixen amb la protecció de dades.

Recordem que la legislació europea és bastant rígida amb les dades manejades per les empreses. Són aquestes les principals responsables de la seguretat informàtica, en cas d'atacs de tercers i fugues d'informació.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va dur a terme una reunió amb funcionaris del sector judicial del més alt nivell, el passat 7 de setembre. En la trobada es va abordar l'anàlisi de diverses de les mesures que s'estan duent a terme per avançar en la reforma a la justícia.

La figura del crèdit horari és un instrument que contribueix a garantir el dret a la llibertat sindical i està dirigit als que representen els treballadors en una empresa. Per aixo`, la legislació laboral vigent estableix les maneres d'alliberar els representants sindicals de la prestació de serveis a l'empresa perquè puguin exercir amb tranquil·litat l'activitat sindical.

Tots els ciutadans tenim el dret a la intimitat. Cal recordar que ni tan sols les pròpies forces de l'ordre, si no compten amb una ordre judicial a les mans, poden realitzar una vigilància o gravacions de persones en espais públics, i molt menys en espais privats. Això suposaria una vulneració del dret a la intimitat personal.

La decisió ve de la Sala Primera del Tribunal Suprem, arran d'un recurs de cassació que una persona particular va interposar contra CaixaBank. En aquest recurs, se sol·licitava la total devolució de totes les quantitats abonades per aquesta persona per la clàusula sòl. Aquests imports poden considerar abusius, doncs només eren associats a les clàusules sòl abusives que aquesta entitat financera va imposar al particular, en signar el préstec hipotecari.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona ha manifestat que, tot i que la nova Llei del Registre Civil hauria d'haver entrat en vigor el passat 30 de juny, totes les previsions es dirigeixen cap a un retard fins al 30 de juny del 2019.

Retards en la regulació d´alguns aspectes

Aquest retard en la implantació de la Llei del Registre Civil, comportarà l'ajornament d'algunes qüestions, com la relativa a la previsió de suprimir la prevalença del cognom patern, en la determinació de l'ordre de cognoms. Aquest punt concret s'ha anat anunciant per alguns mitjans de comunicació com nou. No obstant això, fins d'aquí a dos anys no veurem implantada la modificació.

Entre els objectius de la reforma de la llei d'autònoms, hi ha el potenciar l'ocupació per compte propi, ajudant els emprenedors amb una disminució de les treballes burocràtiques i més ajudes i subvencions.

La nova Llei de reformes urgents del Treball Autònom sorgeix arran d'una iniciativa de ciutadans, fruit d'un procés de negociacions entre els partits principals de l'arc parlamentari, i les associacions principals d'autònoms.

El pacte començarà el 2018 i contempla la reducció per rendiments de treball, una baixada en la tarifa de l'impost i un increment de les deduccions.

El suport de Ciutadans

Des de Ciutadans, el partit que ha pactat aquest acord amb el ministre d'Hisenda, s'apunta que encara han de ser analitzats els mecanismes que aconseguiran disminuir la pressió de l'IRPF. Si el creixement econòmic dels últims dos o tres anys es consolida, i la recaptació augmenta, la rebaixa de l'IRPF, sobretot per les rendes més desfavorides, pot ser important i tenir continuïtat per a propers exercicis.

L'esborrany inicial de la futura Llei de Protecció de Dades ja avança algunes novetats importants. Sobretot, pel que fa a l'edat mínima necessària per poder consentir en la utilització de dades de caràcter personal, aspectes importants relatius a sancions i infraccions, informació creditícia i algunes figures que necessitaven d'una definició específica, com és el cas del delegat de protecció de dades.

L'AEAT està introduint el nou sistema de gestió de l'IVA. Entre les seves novetats principals, hi ha la obligació per a les empreses d'enviar a Hisenda les factures emeses i rebudes en només quatre dies.

Aquest subministrament immediat d'informació en temps real (al que s'ha anomenat SII), obliga a aquelles empreses que facturin més de sis milions d'euros, als anomenats grups d'IVA i els negocis que s'acullin al règim de devolució mensual de l'esmentat impost (REDEME). No obstant això, i en base a un decret recent del govern, els grups i IVA i les empreses del REDEME poden donar-se de baixa del sistema SII.

La falsificació de documents es basa en alterar els elements considerats essencials en algun d'ells, o bé dur a terme una simulació de qualsevol d'aquests documents. Es tracta d'un delicte regulat en el Codi Penal, amb diversos condicionants que l'engloben en diverses categories.

Els líders dels països membres de l'Organització de Cooperació de Xangai (OCS) van segellar a Astana l'ingrés de l'Índia i el Pakistan en l'organisme internacional, ha informat un corresponsal de Sputnik.

Felip VI i el president xinès, Xi Jinping, han expressat avui el seu desig de millorar encara més la relació estratègica que mantenen els dos països des de fa una mica més d'una dècada i d'ampliar la cooperació en diferents terrenys des del "respecte mutu".

Sa Majestat el Rei Don Felip va arribar aquest divendres a Astana, la capital de l'antiga república soviètica del Kazakhstan, per participar en la cerimònia d'inauguració de l'Expo 2017. Va acompanyat del ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, i ha tingut ja una reunió amb el president xinès, Xi Jinping. Està previst que el Rei s'entrevisti amb altres caps d'Estat, entre ells el rus, Vladímir Putin, i l'uzbek, Shavkat Mirziyóyev. Demà dissabte serà rebut per l'amfitrió, el cap de l'Estat kazakh, Nursultan Nazarbàiev.

En molt poc temps els drons han envaït l'espai aeri mundial i semblen tenir un infinit ventall d'usos. Per exemple, en diversos països ja s'han estrenat drons repartidors de pizzes que porten a domicili el famós plat italià. No obstant això, l'ús de la tecnologia dron no sempre és pacífic i pot plantejar nombroses qüestions jurídiques, ètiques i de seguretat.

A partir del proper 30 de juny, entra en vigor la reforma del Registre Civil, a l'hora d'inscriure a un fill acabat de néixer els padreas s'han de posar d'acord en l'ordre dels cognoms. Amb aquesta reforma desapareix l'opció de defecte i s'obliga als pares que facin constar expressament l'ordre dels cognoms en la sol·licitud d'inscripció en el Registre Civil.

Les noves tecnologies i Internet han fomentat i implementat mous models de consum en els últims anys. Un consum de carácter alternatiu on s’estableix la relació entre el que ofereix un producte i qui necessita d'una necessitat concreta, un model on es permet prestar, llogar, comprar o vendre productes en funció de les necessitats específiques i no tant en benefici econòmic, coneguda com economia col·laborativa.

Recentment la població ha vist com una nova onada de ciberatacs ha atacat a diverses empreses i institucions rellevants a nivell mundial, termes com malware o rasomware (de l'anglès "rasom", rescat, i "ware", software) comencen a sonar més. Aquests ciberatacs consisteixen en la difusió d'un determinat programa informàtic maligne que restringeix l'accès a determinats arxius o parts del sistema afectat, exigint el pagament d'un rescat a canvi. Es per això que tots hauríem de tenir una noció bàsica de què és i com protegir-nos d'ell.

El 15 de març de 2007 es va promulgar la Llei 3/2007 reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, que permet el canvi de la inscripció al Registre Civil relativa al sexe així com el canvi de nom, i en conseqüència, de tota la documentació oficial del sol·licitant per tal que es correspongui amb la seva veritable identitat de gènere. A través d'aquest tràmit es preveu a més el canvi de nom perquè resulti d'acord amb el sexe que es reclama.

Mitjançant la llei 4/2013 de 4 de Juny de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d'habitatges, es reforma la Llei d'arrendaments urbans (en endavant, LAU). Va suposar un canvi molt important en els lloguers d'habitatges en general i en els arrendaments d'habitatges d'ús turístic en particular. Aquest tipus d'arrendament s'exclou d'aplicació de la LAU mitjançant la introducció de l'apartat e) de l'article 5. Passant per tant aquesta activitat a estar regulada per les normatives autonòmiques en qüestió de turisme i els reglaments de desenvolupament de les mateixes.

L'arribada a les nostres vides dels assistents virtuals ha convertit molts dels dispositius que ens envolten en sospitosos habituals d'espionatge. No en va, recullen informació personal en tot moment i romanen escoltant de manera constant a l'espera de rebre aquesta ordre que els faci posar-se en marxa.

Jordi i Sandra, veïns de Prats de Lluçanes (Osona), no estan casats i acaben de ser pares del petit Aleix. Aquest dilluns han inaugurat el registre de parelles estables o de fet de Catalunya. El tràmit gratuït permet per exemple que en el cas que un dels dos falti l'altre tingui dret a la pensió de viduïtat, encara que no hagin contret matrimoni. Fins ara només 30 ajuntaments catalans tenien aquest registre, després del tancament en els últims temps d'una vintena, entre ells els de Badalona i Barcelona. Aquesta circumstància impedia a moltes parelles, tant heteros com homosexuals, constituir-se com de fet, ja que el tràmit només podia realitzar-se en el municipi on s'estava empadronat. Existia, això sí, la possibilitat de fer-ho pagant a través d'un notari. A partir d'aquest dilluns, qualsevol català podrà accedir-hi i així equipar-se a les persones casades. El registre ha estat presentat pel conseller de Justícia, Carles Mundó, que ha explicat que l'objectiu és "fer fàcil les gestions".

El 25 de juliol del 2015, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, fixant un període de vacatio legis de gairebé dos anys. Així doncs, aquest dissabte entra en vigor la nova llei de patents amb dos objectius principals: l'harmonització de la legislació nacional i internacional amb els drets de propietat industrial i oferir als usuaris més eficient i de qualitat equiparable a altres sistemes internacionals. Us deixem les novetats legislatives més destacables.

Per evitar tributar per l'impost de successions i donacions, la Direcció General de Tributs ha determinat que totes les persones que comparteixin un dècim de loteria s'han d'identificar en el moment del cobrament.

Diverses sentències han interpretat la lletra petita de les lleis i convenis col·lectius que recullen les situacions en què un empleat pot absentar-se de la seva feina sense perdre la seva remuneració.

La Advocada General Eleanor Sharpston subratlla que la normativa europea impedeix que els Estats excloguin els dies no treballats del càlcul dels dies cotitzats, amb la consegüent reducció del període de prestació per desocupació, quan la majoria dels treballadors a temps parcial "vertical" són dones que resulten perjudicades per aquestes mesures nacionals. En les seves conclusions presentades avui, proposa al Tribunal de Justícia que en la seva futura sentència respongui al Jutjat del Social nº 33 de Barcelona que la Directiva europea relativa a l'aplicació progressiva del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social s'oposa a això. En més del 90 per cent dels casos, la decisió final del Tribunal es produeix en la línia del que exposa l'advocat general.

Amb la sentència feta pública ahir pel TJUE, la cort delimita l'àmbit d'actuació del dret de supressió digital i torna a buscar una ponderació entre aquest dret i la resta d'obligacions legals.

Les clàusules sòl són una de les múltiples clàusules abusives que per desgràcia trobem a les nostres hipoteques, però no són les úniques. Hi ha més! moltes més!

Arran de les conseqüències econòmiques derivades de la crisi financera dels últims anys, la figura de l'autònom ha crescut enormement. El conegut com a TRADE (treballador autònom econòmicament dependent) és aquell professional autònom que, si bé està donat d'alta en règim d'autònom, aquest factura a un sol client almenys el 75% dels seus ingressos.

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha dit avui que l'Administració, és a dir l'Estat i les comunitats autònomes amb competències de justícia transferides, pagarà el 21 per cent de l'IVA que cal aplicar a l'assistència jurídica gratuïta després d'una sentència del Tribunal Europeu.

Des del passat 1 de gener d'enguany 2017, els socis minoritaris de les societats mercantils no cotitzades tenen dret a que l'empresa els compri les accions a un preu raonable si no reparteix dividend.

Entitats bancàries com Santander, CaixaBank o Bankia han decidit posar en marxa un nou model d'escriptures hipotecàries per evitar futures reclamacions de clients fa a les despeses que ocasiona la constitució dels crèdits per a la compra d'habitatge.

A diferència d'altres països i tal com es recull en l'article 10 de la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida, a Espanya els ventres de lloguer (també conegut com maternitat subrogada) són il·legals i penalitzats.

Però, què és un ventre de lloguer o la maternitat subrogada?.

Enmig dels escàndols i crisi de la clàusula sòl i préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatge, el Govern ha decidit crear una nova llei hipotecària que reguli tots els fronts de les entitats financeres, principalment, en matèria de transparència en la contractació hipotecària i en la informació precontractual facilitada al client. Segons el ministre d'Economia Luis de Guindos, la finalitat d'aquesta llei és la de dotar de més seguretat jurídica al sistema hipotecari i protegir al ciutadà.

Les persones físiques residents en territori espanyol que posseeixin béns mobles o immobles situats, dipositats o gestionats a l'estranger estaran obligades a presentar, entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any següent a aquell a què es refereixi la informació a subministrar, la declaració informativa del model 720 de l'Agència Tributària (articles 42 bis, 42 ter i 54 bis del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària).

Quan la seva empresa ingressa al banc un pagaré o un xec, en ocasions ha de satisfer una quantia en concepte de "timbres". A què es deu? Pot evitar aquest cost?

Des de la crisi immobiliària de 2008 s'han arribat a xifrar entre 400.000 i 600.000 desnonaments. Ara bé, no hem de confondre el desnonament per impagament de rendes o quantitats assimilables a aquesta amb el desnonament per precari.

Després d'un llarg dia de treball, Manolo arriba a casa; revisa el seu correu, i troba una carta d'una empresa amb un nom complicat. Li explica que, a conseqüència d'un contracte, el seu banc de tota la vida li ha venut el seu deute a una altra empresa. I li donen un termini de temps per pagar.

Cada vegada és més freqüent trobar productes a bon preu en webs que remeten aquests productes de fora de la UE, especialment des de la Xina. Hem de tenir en compte que, en ser productes de fora de la UE, tindrem uns costos associats a la importació, que moltes vegades no estan massa visibles en les webs que els ofereixen.

A vegades ens trobem desprotegits davant grans empreses, que no ens donen una resposta a un problema que hem pogut tenir.

Dins d'aquestes problemàtiques, hi ha el cas d'aquelles persones que han sol·licitat una gestió a una entitat financera, i no han rebut una resposta satisfactòria a les seves pretensions. Què hem de fer en aquests casos?

El Crowdfunding, o micromecenatge, és una xarxa de finançament col·lectiu, habitualment en línia, que a través d'aportacions dineràries o d'un altre tipus, aconsegueixen finançar un determinat projecte a canvi de recompenses, participacions o, en alguns casos, de manera altruista.

Reclamar un deute és legal. No obstant això, en el moment en què per reclamar un deute el creditor (és a dir, qui té dret al cobrament) truca a totes hores al deutor per provocar que, per absoluta sensació de desgast, el deutor pagui si o si, es pot estar produint una activitat il·legal.

Tots tenim algun amic, conegut o cunyat que ha aconseguit una ganga increïble a través d'Internet. Animats per conceptes de l'estil "com no tenen botiga oberta al públic tot és més barat" o "venen tant que poden reduir molt els marges" moltes persones s'aventuren a fer compres a través d'internet que mai realitzarien en un comerç a peu de carrer , en la mesura que desconfiarían de la qualitat del producte o servei.

Moltes vegades ens trobem amb botigues en què, quan demanem canviar un article que hem comprat, ens diuen que no hi ha possibilitat de canviar-lo i, com a molt, ens ofereixen un val de la mateixa botiga i per l'import del primer article.

Un visat de llarga durada habilita per residir, residir i treballar, estudiar o investigar a Espanya. És necessari per a tots els estrangers que vulguin entrar a Espanya amb aquesta finalitat, excepte per a ciutadans de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein.

Com a conseqüència d'errors en la traducció o d'usar paraules d'altres països quan ens referim al nostre ordenament, moltes vegades confonem termes que en absolut signifiquen el mateix. Aquest cas es dóna de forma important en els documents d'estrangeria.

Va culminar el Torneig Internacional U15 de 2016, organitzat pel Departament d'Esport de la província Jiangsu de la Xina juntament amb l'Oficina d'Afers Estrangers de la Província Jiangsu, el Govern del Municipi Jiangyin de la província Jiangsu i el Centre d'Intercanvi Internacional Esportiu de la província Jiangsu.

El passat 22 de setembre de 2016 va culminar amb èxit el fòrum de Cooperació Econòmica organitzat pel bufet d'advocats SF Advocats de Barcelona a la Xina. L'objectiu principal de la reunió entre els dos països era promoure el desenvolupament econòmic i la inversió dels països participants.

Amb la revolució i l’avanç de les noves tecnologies, avui en dia són moltes les persones que realitzen les seves compres a través d’Internet. Aquests negocis que es realitzen per Internet es coneixen com a e-commerce  o comerç electrònic.

S'entén com a "empleada de la llar" tota treballadora que té una relació laboral especial.

L'empleat de la llar ha de ser contractat pel cap de família o el titular de la llar familiar, per fer les tasques domèstiques, la cura de la llar o dels membres de la família, però també pot fer altres funcions com les de guarderia, jardineria , conduir cotxes i similars.

Molts són els usuaris que s'han vist perjudicats per les cancel·lacions i retards de la companyia àrea espanyola Vueling; des de principi de mes i coincidint amb l'inici de les vacances d'estiu per a molts.

Sóc pare primerenc, Quin dret tinc com a ciutadà? Quins tràmits administratius he de fer? ¿Quants dies puc agafar de baixa per maternitat / paternitat? Aquestes són algunes de les milers de preguntes que es plantegen els pares primerencs els dies posteriors al naixement o adopció del seu fill.

En aquest article us expliquem els sis tràmits obligatoris que s'han de realitzar després de tenir un fill (ja sigui biològic o adoptat):

Les víctimes, solen acceptar indemnitzacions més baixes que les que haurien, a l'alternativa de recórrer i denunciar per obtenir una millor indemnització a causa de la indeterminada línia temporal que acaba afectat al col·lectiu perjudicat.

Les sentències de la Sala del Contenciós-Administratiu del TS (sentències núm. 1381 i 1387/2016, ambdues de 13 de juny de 2016 i la ponència realitzada del magistrat senyor Herrero Pina), confirmen en la necessitat de realitzar el procediment per al exercici del Dret a l'oblit, després de la publicació del nou Reglament Europeu de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016).

 Al llarg de la història, la feina dels lletrats ha tingut un caràcter molt individualista i artesanal, en què les habilitats de cada un i la dedicació que brindaven a cada cas eren les claus de l'èxit de l'advocat, i conseqüentment la satisfacció del seu client.

El sistema electoral espanyol no serà totalment democràtic fins que no s'eliminin les restriccions de l'exercici dels drets polítics dels emigrants i immigrants.

L'essència de la ciutadania d'un Estat democràtic, resideix en la participació política i en el dret de sufragi (vot).

De vegades, a l'hora de generar una indemnització pels danys morals que ha patit una persona suposa un gran repte per al jutge del cas, quan un bé o servei ha sortit defectuós i ha passat un perjudici.

Culmina amb èxit la VII Exhibició de Propietat & Immigració d'Ultramar (OPIE, The 7th Overseas Property & Inmigration Exhibition) amb participació de la societat Andyer · Eurochina bridge S.L., filial de SFT Serveis Jurídics SLP. Andyer · Eurochina bridge S.L. és una entitat d'assessorament dedicada a buscar projectes d'inversió amb alta rendibilitat a Espanya per a clients xinesos i ajudar-los en realitzar la inversió. Compta amb oficines a Beijing i Xangai amb la intenció de prestar serveis d'assessorament en matèria d'inversió més integrals a través de l'estructura triangular formada per Beijing, Xangai i Barcelona.

Arriben a Madrid més de 2.500 empleats de la multinacional tiens. El cap de la multinacional, Li Jinyuan, va decidir regalar unes vacances pagades als millors treballadors de la seva empresa tiens amb totes les despeses inclòs com.

Segons els experts, els Paradisos Fiscals són territoris caracteritzats per tenir unes certes lleis o aplicar un tipus específic de règim tributari, de cara a les empreses i / o ciutadans no residents molt més favorables que els propis del seu país. La gran majoria dels casos de corrupció d'evasió fiscal i tributària és a costa de registrar les societats i les empreses o extreure diners nacionals i dipositar-lo en comptes estrangers d'aquests tipus de territoris, anomenats Paradisos Fiscals.

En aquest article trobaràs tota la informació detallada sobre el divorci. Al nostre despatx d'advocats, treballem amb casos de legalitat familiar en aquesta branca del dret.

La reforma ha quedat aturada tot i que l'organisme d'Hisenda aprovés un esborrany en el 2015.

El passat dimarts 5 d'abril, el programa de Manolo Garrido "Tarda de Ràdio" de Ràdio Sabadell (94.6) va complir ni res més ni res menys que 1.500 programes en directe.

L'ONU va indicar que 250 persones han estat privades de la seva nacionalitat a Bahrain, i va recordar que segons la llei internacional i la declaració dels Drets Humans, aquesta mesura està totalment prohibida.

Així es diu la major investigació periodística mai creada, amb un centenar de periodistes i col·laboradors, han aconseguit destapar en els 39 anys que la reconeguda firma d'advocats Mossack Fonseca, porta gestionant la seva millor especialitat, la de gestió de capitals i patrimonis, així com l'evasió d'impostos en paradisos fiscals.

El 29 de Març del 2016 el Ple del Senat aprovarà una moció als grups parlamentaris a estudiar la posada en marxa de la Llei Orgànica contra la violència infantil.

Despres del que va ocórrer el passat 2 de Desembre el departament de Justícia dels Estats Units, anava darrere d’un posible sospitós de l’assalt de Sant Bernardino.

A continuació us deixem amb un recull de preguntes més freqüents amb les que els nostres advocats estan a l'ordre del dia, i resoldran qualsevol consulta addicional que puguin tenir.

En aquest apartat l'equip de SF advocats et vol detallar les clàusules i condicions que més rellevància tenen i amb les que hem d'estar al tant a l'hora de realitzar la nostra tributació a l'administració pública.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va presentar aquest dilluns, en els jutjats de Conca, el pla de desenvolupament de l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA) que en els propers mesos serà una realitat a tot Espanya.

Una independència no independentista. Aquesta és la paradoxa del laberint català. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ho ha dit diverses vegades: no hi haurà declaració unilateral d'independència, no violentara la legalitat vigent ... però Catalunya aconseguirà ser un Estat fora d'Espanya. ¿Mentida absoluta, puntes de coixí o la quadratura del cercle? Sembla ser més aviat l'últim, el súmmum de les teories polítiques d'aparença impossible.

El Govern ha posat el turbo al procés de transformació del país. En els seus primers cent dies, ha emprès tres reformes imprescindibles per Brussel·les i aplaudides per Berlín: la llei d'estabilitat pressupostària, la reforma financera i la reforma del mercat laboral.

El "Acord per a un govern reformista i de progrés" que han signat avui al Congrés el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el president de Ciutadans, Albert Rivera també deixa entreveure mesures que afecten també al mercat de l'habitatge a Espanya. Es recullen mesures contra el sobreendeutament i els desnonaments, mesures per enfortir els drets dels consumidors i es proposa impulsar un potent parc social de pisos a lloguer. A grans trets, aquestes són les línies principals d'actuació:

Aquest certificat és exigit per la Llei de Protecció a la Infància per als que exerceixen professions en contacte amb menors i pot ser sol·licitat en qualsevol òrgan administratiu de l'Estat, segons ha informat el Ministeri de Justícia. Aquesta mesura s'ha pres per pal·liar les llargues cues que s'estan produint aquests dies.

Espanya es va convertir el 2013 en el vuitè país que més aliments exporta després de tancar l'exercici amb una xifra rècord de 36.367.000 d'euros.

El consum intern cau amb força davant la pujada de preus i l'auge de les marques blanques. Austràlia, Xina i Brasil s'han convertit en els nous i inesperats clients VIP del sector.

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, ha introduït una nova modificació del Codi Penal que possibilita que les persones jurídiques (associacions, fundacions i societats) responguin penalment per les accions o omissions del seu personal directiu o dels seus empleats, desapareixent , d'aquesta manera, l'aplicabilitat del principi del Dret Romà societas delinquere non potest, sobre el qual s'havia sustentat què les societats no podien ser objecte de retret criminal.

La nova Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització, recentment aprovada dedica tot un capítol, el Segon, a l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada, per a protegir l'habitatge habitual del mateix de les possibles deutes que pugui contreure en l'exercici de la seva activitat empresarial.

Avui entra en vigor, en la seva major part, la nova Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització, que ahir va ser publicada al BOE.

El Congrés ha aprovat el projecte de llei d'emprenedors amb 28 noves esmenes, 18 d'elles pactades entre els grups parlamentaris.

El passat dia 6 d'octubre de 2015, es va publicar la Llei 42/2015, de modificació parcial de la Llei d'enjudiciament civil, en la qual es va aprofitar per, entre altres qüestions, modificar l'article 1964 del Codi Civil espanyol referent a la prescripció de les accions personals.

Està previst que el proper mes de desembre d'aquest any 2015 es publiqui el primer llistat de morosos amb la Hisenda pública estatal, que, segons la redacció del nou article 95 bis de la Llei general tributària, rep el nom de llistat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Els primers xinesos que van arribar a Espanya, fa trenta o quaranta anys, van obrir restaurants de menjar asiàtic. Després, les ciutats es van anar omplint de basars xinesos. Amb l'esclat de la crisi, van comprar molts bars i restaurants. I tèxtil de confecció, del que neixen cadenes de moda low cost asiàtiques, com Mulaya o Okeysi, que no paren d'obrir locals.

Espanya guanya popularitat entre els inversors xinesos que busquen destinació per les seves inversions immobiliàries. Ja és el país més atractiu de la conca mediterrània, per davant d'Itàlia. Això es desprèn d'un informe del portal xinès Juwai, recollit pel seu homòleg espanyol Idealista.com.

El dia 24 agost 2015 va entrar en vigor a Catalunya la Llei 19/2015, de regulació de dues noves formes de propietat: la propietat temporal i la propietat compartida ...

Principals modificacions per als visats d'Inversors:

La financera EMS Capital Management amb representació a Espanya i seu a Hong Kong, ha remès a l'Administració Concursal, així com al Jutjat del Mercantil 1 de la Corunya, una carta d'intenció de compra pel 100% de les participacions socials de Martinsa Fadesa, societat en liquidació.

En els estatuts socials de les companyies mercantils no només han d'aparèixer determinades qüestions obligatòries com el lloc on radicarà el domicili de la societat, sinó que, a més, de més a més, es pot establir qualsevol altra menció que els socis creguin convenient.

La Llei Orgànica 5/2010 de modificació del Codi Penal va introduir per primera vegada en el nostre sistema normatiu constitucional la responsabilitat penal de les persones jurídiques mitjançant l'addició de l'article 31.bis.

El ministre de Justícia ha mantingut una reunió amb associacions de víctimes d'accidents de circulació davant dels que ha destacat que la reforma aprovada recentment pel Govern per modificar el sistema de valoració de danys i perjudicis causats en aquest tipus d'accidents, incrementa la protecció de les víctimes i garanteix una indemnització suficient i adaptada a la realitat.

Parlem dels delictes cibernètics o en altres termes, del delicte comès per mitjà d'ordinadors a través d'internet. L'ús il·lícit d'equips per a promoure activitats il·legals com la pornografia infantil, el robatori d'informació personal o violació de les lleis d'associació, totes aquestes accions pot classificar-se com Delicte Cibernètic. La major part d'aquestes males conductes es desenvolupen a través d'internet i el seu estudi ha cobrat una gran importància en les últimes dècades a causa que l'ús d'internet s'ha estès a tots els sectors de la societat com els negocis, l'entreteniment, els serveis mèdics, l'esport o la indústria dels mitjans entre d'altres.

La Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats aprovarà previsiblement dimecres que ve el projecte de llei de protecció a la Infància ia l'Adolescència, com a pas previ a la seva ratificació pel Ple de la Cambra Baixa abans de ser enviada al Senat donat el seu caràcter orgànic. L'objectiu del Govern és que la llei entri en vigor al juliol.

L'augment de l'activitat a Internet ha disparat els dubtes i els problemes jurídics als quals s'enfronten els usuaris en el seu dia a dia, des de suplantacions d'identitat fins reclamacions per compres.

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, una vegada que l'Avantprojecte de Llei aprovat pel Govern el passat dia 13 de març, ha rebut l'informe favorable del Consell Econòmic i Social.

El Ministeri de Justícia ha llançat una aplicació per a dispositius mòbils a través de la qual es atendrà les consultes de les persones amb discapacitat auditiva o de la parla, que podran comunicar-se mitjançant missatges de text en temps real.

Aquesta llei entrarà en vigor l'1 de juliol de 2015, llevat de la disposició final primera, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació al BOE, segons fonts del Congrés dels Diputats.

El Consell de Ministres aprovarà aquest divendres un projecte de llei d'enjudiciament criminal (LECrim) que renuncia a algunes de les propostes inicials més polèmiques com la possibilitat que el Ministeri de l'Interior intervingués comunicacions sense autorització judicial. La norma manté previsiblement la fixació de terminis per a la instrucció tot i la recomanació del Consell d'Estat i inclou la substitució de l'actual "imputat" per "investigat".

Posem en el seu coneixement que el Govern d'Andorra ha aprovat recentment una norma que imposa límits a la retirada de diners en efectiu de l'entitat Banc Privat d'Andorra per part dels clients. En aquest moment, el límit s'estableix en 2.500 Euros per setmana i per compte. A més, les VISES d'aquests comptes no funcionarien.

Són exactament 3.538 els grans patrimonis que, amb almenys 30 milions de dòlars, tenien en 2014 Espanya com a lloc de residència. Ultra rics o com dirien els anglosaxons, ultra high net worth individuals (UNHWIs), que van triar el nostre país per viure. Tot just un miler van fixar com a lloc de residència Madrid o Barcelona. La resta estaven repartits al llarg de la geografia espanyola.

D'acord amb l'article 167 del Codi de comerç, que estableix la possibilitat de transformar la societat, abans de la seva dissolució, en qualsevol tipus de societat comercial regulat per aquest estatut, no és possible que la transformació es realitzi en una corporació o fundació, precisar la Superintendència de Societats (Supersociedades).

Les 2.000 botigues de bricolatge que el grup català de material elèctric té al país han permès que en 2014, per primera vegada, la facturació en el gegant asiàtic sigui més gran que a Espanya.

Els beneficiaris de les tres noves deduccions en l'IRPF que incorpora la reforma fiscal per al suport a la família podran sol·licitar per Internet a partir d'avui, 7 de gener, el seu abonament anticipat.

El Congrés dels Diputats ha convalidat el Reial decret llei, aprovat pel Consell de Ministres el passat 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activació per a l'ocupació.

El 26 gener 2015 entren en vigor noves regles per al formulari que emplenen els estrangers que vulguin obtenir un visat rus. Tots els viatgers ara hauran d'especificar en el formulari de sol·licitud del visat rus "la ruta prevista de l'estada", segons l'Associació d'Operadors de Turisme de Rússia (ATOR).

Des del Govern es defensa la nova norma com «profundament democràtica», que té un objectiu: «el normal desenvolupament de la vida en llibertat de tots».

Les llistes de correu electrònic no desitjades, que poden atacar qualsevol safata d'entrada amb autèntic spam, tenen la seva contrapartida en el món acadèmic i científic. Tant que un investigador australià ha aconseguit que la revista International Journal of Advanced Computer Technology accepti per a la seva publicació l'article Get em off Your Fucking Mailing List (Treu-me de la teva puta llista de correu, si més plana traducció de l'anglès).

L'estàndard d'exclusió de robots, també conegut com a protocol de robots.txt, és un arxiu de text que impedeix que un rastrejador web com, per exemple, Googlebot, trobi adreces determinades d'un lloc i les reflecteixi en els seus resultats de cerques. Aquesta eina és molt útil si algú no vol que una informació en particular aparegui en cercadors com Google o Bing, a la vista de tothom, i prefereix que quedi enterrada a internet. Són moltes les webs que l'utilitzen amb diferents finalitats. La pàgina del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) és una d'elles.

Les empreses en situació de concurs de creditors van a tenir més facilitats per pagar els seus deutes amb Hisenda gràcies a una Instrucció recentment aprovada per l'Agència Tributària que va a permetre la subscripció a aquests efectes dels anomenats acords singulars que preveuen els articles 164.4 de la Llei General Tributariay10.3 de la Llei general pressupostària.

Els procediments judicials incoats per fets il·lícits relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en 2013 van ascendir a 11.990, el que suposa un augment del 50,64% en comparació amb els 7.957 procediments oberts el 2012, segons la Memòria Anual de la Fiscalia. Les dades no es poden interpretar com a reflex d'un creixement de la criminalitat delictiva, sinó com una aproximació a aquests delictes "cada vegada més complexa", l'abast real encara és "desconegut", segons precisa la Fiscalia.

Si finalment s'aprova la polèmica Llei de Propietat Intel·lectual al Senat, Google podria tancar la seva plataforma de notícies Google News a Espanya ja que no estaria disposada a pagar un cànon als mitjans de què enlazasen les seves notícies.

  • Triangulació: un client compra un producte en una botiga pirata que ha adquirit il·legalment numeració de targetes robades, la botiga utilitza una targeta robada per comprar el mateix producte en una botiga legal i li fa arribar el producte al client. L'usuari no sap que ha estat víctima d'una estafa, i quan s'aixeca la llebre, a ulls de la botiga legal, l'estafador és el client innocent.

La notícia principal del mercat immobiliari al juliol 2014 va ser que el volum de vendes de propietats residencials va créixer un 10,7% en comparació amb juliol de l'any passat, que va ser el major increment des del passat mes de març. Per tant, durant els últims cinc mesos consecutius les vendes d'immobles a Espanya van augmentar, com ho demostren les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A l'agost de 2014, el preu mitjà d'habitatge de segona mà a Espanya va augmentar en un 1%. Els preus pugen a tretze regions autònomes del país i cauen en els altres tres. No obstant això, segons les dades del portal immobiliari Fotocasa, en comparació amb l'any passat, els preus van caure un 6,3%. Alhora, el preu mitjà dels habitatges de segona mà ha caigut per un total de 43,9% des del 2007 fins al moment actual.

Universitat de Barcelona (UB) va pujar 12 posicions respecte a l'any passat, situant-se actualment en cent seixanta-el sisè lloc en la llista de les 200 principals universitats del món.

"Mos maiorum". Aquest és el nom que ha rebut l'operatiu europeu per a la detenció a immigrants irregulars que resideixin en algun dels països de la Unió Europea, que es va iniciar ahir i durarà fins al dia 26 d'octubre.

França ha estat el primer país a donar una estirada d'orelles a Google per no aplicar correctament el dret a la cancel·lació de dades, segons va imposar el passat mes de maig el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). En la que ja és la primera sentència condemnatòria del dret a l'oblit contra la tecnològica a Europa, un tribunal francès acaba d'obligar al gegant d'internet a aplicar aquest dret sobre tots els enllaços de totes les extensions. I no només a unes concretes.

Les autoritats europees de protecció de dades destaquen els beneficis econòmics i socials que pot suposar aquesta tecnologia, però també identifiquen i alerten dels riscos que pot plantejar per a la privacitat de les persones.

Des que va entrar en vigor la Llei d'Emprenedors al setembre de 2013, el Govern ha concedit 1.880 visats o permisos de residència a emprenedors i inversors estrangers.

El Departament català de Justícia no cobrarà taxes judicials als ciutadans i a les petites empreses, segons un acord que avui ha arribat amb representants dels advocats i procuradors de la comunitat.

L'Ajuntament de Barcelona s'ha aferrat a la llei del Dret a l'Habitatge que acaba d'entrar en vigor per intentar posar ordre en un dels sectors que més problemes de convivència ocasionen: els apartaments turístics. Una mesura de govern que s'aprovarà en el ple municipal de divendres estableix que només els que estiguin en el registre de la Generalitat podran de moment seguir treballant, prèvia llicència municipal. Són concretament 1.347 i queden fora del paquet els 1.190 de Ciutat Vella, que tenen consideració especial.

Les preguntes més freqüents:

  • Té una empleada de llar dret a indemnització en cas d'acomiadament?

Sí, en cas d'acomiadament improcedent, té dret com qualsevol treballador, fins i tot si treballa per hores. En aquest cas, la indemnització s'ha de calcular amb base a les hores realment treballades, el salari i l'antiguitat.

Consultori Immobiliari del diari digital Elconfidencial.com: Tinc una hipoteca amb clàusula sòl al BBVA que està a nom d'una SL. Sobre el immoble sobre el qual recau la hipoteca és primera i única residència. És possible aconseguir que s'anul·li? - I tant que és possible (diferent és que li convingui per les despeses que això suposa), possibilitat que inclou la devolució del cobrat indegudament més els seus corresponents interessos i amb la mateixa rotunditat continuo dient que no és segur que s'aconsegueixi.

Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea (UE) han acordat avui sancionar 21 russos i ucraïnesos considerats responsables de la inestabilitat a la república autònoma ucraïnesa de Crimea. Per la seva banda, els EUA s'ha unit també a les sancions i ha dit que el resultat del referèndum no serà reconegut. Els Vint decidir, en una reunió a Brussel·les, restringir els visats i congelar els béns en territori comunitari d'aquestes persones, segons ha informat a Twitter el ministre lituà d'Exteriors, Linas Linkevicius, qui ha advertit que s'aprovaran "més mesures en els pròxims dies".

El Reial Automòbil Club d'Espanya, (RACE) i Automobilistes Europeus Associats (AEA) han coincidit a criticar les noves sancions econòmiques previstes en la reforma de la Llei de Trànsit per alcoholèmia i han advertit de la possibilitat que es produeixin "falsos positius" en els controls de drogues, en no incloure el projecte cap graduació de la substància.

Avui entra en vigor la nova Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització, que ahir va ser publicada al BOE.