ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Publicacions

Tant per expedir el passaport per primera vegada com per renovar-ho és necessari demanar cita a través d’Internet, en aquest enllaç. Només cal seleccionar el tràmit que es desitja fer (primer passaport, renovar o robatori, pèrdua o deteriorament) i seleccionar la data i l’hora que es prefereixi.

Dijous, 10 Setembre 2020 08:23

Drets en el treball per fill en quarantena

La tornada a l’escola suposa tots els anys un esforç i canvi de rutines per a totes les famílies, i aquest any, amb la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, els dubtes i preocupacions s’han multiplicat de manera exponencial.

Dimarts, 08 Setembre 2020 07:09

Tarifa plana per a autònoms societaris

Tres sentències del Tribunal Suprem han estat necessàries perquè la Seguretat Social canviï de criteri. Els autònoms societaris, sí tindran dret a sol·licitar la bonificació de quotes que atorga la tarifa plana. L’entitat reconeix el canvi de criteri en una nota emesa des de l’àrea d’impugnacions de la subdirecció general d’ordenació i impugnacions de la pròpia Tresoreria General de la Seguretat Social.

L’empresa incorre en frau de llei i abús de dret quan planteja un acomiadament col·lectiu basat en causa econòmica, organitzativa o productiva per la finalització de contractes de serveis diferenciats, que s’executen des de diferents centres de treball, i quina intensitat d’afectació en els diferents centres és clarament desigual, segons falla l’Audiència Nacional en sentència de 31 de juliol de 2020.

Dimarts, 01 Setembre 2020 10:29

Prova de COVID-19 en el treball o comerços

Després de l’inici de la nova normalitat es produeix la tornada als centres de treball, d’estudis i l’obertura de tots els comerços i establiments. Tot això convivint amb el virus encara existent i a l’espera de la vacuna o medicació per controlar els seus efectes o conseqüències. És per això, pel que, en compliment de les ordres del Ministeri de Sanitat, s’han de prendre una sèrie de mesures higièniques (ús de mascaretes i gels) i de distanciament. Però, a més, empreses, comerços i establiments estan prenent altres mesures, com demanar a un treballador que per accedir a un lloc de treball sigui immune a la COVID-19 o prendre la temperatura al client per accedir a un centre o establiment. Tot això està generant molta polèmica a l’hora de valorar si pot se un tracte discriminatori i és una intromissió en el dret de privacitat dels afectats o si entra dins de l’obligació que tenen les empreses de garantir la seguretat dels seus treballs.

Una de les novetats que ha portat la nova normativa concursal és la venda d’actius al marge del jutjat, una mesura que tracta d’agilitzar la Justícia i promoure solucions per alleujar la incertesa econòmica.

Dijous, 23 Juliol 2020 13:37

Google esborrarà les dades dels usuaris

Google ha presentat canvis en la seva política de privacitat, que implica esborrar les dades obtingudes dels usuaris de manera automàtica després d’un temps.

La proposta del PSOE, coneguda aquest dissabte, d’eliminar de forma gradual els diners en efectiu a Espanya ha resultat ser contrària als criteris de la Comissió Europea i del Banc central Europeu (BCE). El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Congrés dels Diputats una proposició no de llei en què es demana “l’eliminació gradual del pagament en efectiu, amb l’horitzó de la seva desaparició definitiva”, i que està pendent de trobar una data per al seu debat. No obstant, aquesta iniciativa, avançada per EL PAÍS, vulnera els principis del Tractat de la Unió Europea, que estableix que els bitllets i monedes d’euro són de curs legal, el que impossibilitaria que el Govern prengués aquesta mesura.

L’Estat i les Diputacions Forals esperen recaptar més de 700 milions d’euros amb un nou impost que gravarà el consum d’envasos de plàstic no reutilitzables, que entraria en vigor l’1 de juliol de 2021.

La Seguretat Social ha acordat amb els representants sindicals dels autònoms prorrogar el pla d’ajudes per als treballadors per compte propi, quina vigència finalitzava el passat 30 de juny. El nou acord contempla la pròrroga de les actuacions fins el 30 de setembre, al temps que introdueix algunes modificacions en els exempcions de quotes i inclou a un nou grup d’autònoms: els de temporada.

Dimarts, 07 Juliol 2020 13:39

Transposició de DAC6 A Espanya

Recentment, el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei que transposa la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig 2018, coneguda com a DAC6, per obligar als intermediaris, a informar a Hisenda sobre la planificació fiscal agressiva en l’àmbit internacional. Obligat per la tasca harmonitzadora de la Unió Europea, el projecte es concep com un pas endavant enfront de la lluita contra el frau i l’elusió fiscal. El projecte, però, suscita molts dubtes en l’àmbit professional, ja que incorpora l’obligació per als assessors fiscals, entre d’altres, de revelar a l’Administració tributària informació sensible relativa als seus clients.

Dijous, 02 Juliol 2020 13:42

Ingrés Mínim Vital

Des del passat 15 de juny es pot sol·licitar l’ingrés mínim vital, la nova prestació aprovada pel Govern per "reduir el nivell de progressa i exclusió".

El Govern es proposa com a objectiu que la nova llei sobre el teletreball fixi compensacions als empleats que exerceixin aquesta activitat. El seu projecte de llei està en fase de consulta pública.

Dijous, 25 Juny 2020 12:26

Successió a l’empresa familiar

Les empreses familiars són el gran pilar generador d’ocupació en la nostra societat, sent bàsiques pel nostre sistema econòmic; sense elles, el teixit empresarial del nostre país no tindria de la seva estructura fonamental. A Espanya, el percentatge d’empreses familiars ascendeix al 85%, suposant el 70% del PIB.

La crisi del coronavirus ha demostrat a molts escèptics que el teletreball és una opció real per a moltes empreses i empleats. Segons una enquesta realitzada per Eurofound, més d’un terç de la força laboral europea ha tingut que adaptar-se per primera vegada a aquesta situació. No obstant això, el teletreball forçós també ha destapat les mancances del sistema. La manca de convenis i protocols específics que complementen l’escassa regulació existent ha desencadenat multitud de dubtes entre les plantilles, posant en relleu, que urgeix legislar un model que sembla que ve per quedar-se.

La Secretaria d’Estat de Migracions ha prorrogat durant sis mesos automàticament les autoritzacions de residència i treball de ciutadans estrangers a partir de l’acabament de l’estat d’alarma.

Tot i que la gegantina tragèdia del coronavirus faci gairebé impossible veure una mica més enllà d’aquesta emergència sanitària i econòmica, Espanya segueix estant en la regió més exposada a l’escalfament global d’Europa. Des de fa dècades els científics alerten dels riscos pel país de les onades de calor, la desertificació, les sequeres, les inundacions costeres... Però Espanya no compta amb una llei de canvi climàtic, tot i que el Congrés va reclamar aquesta norma al 2011 i de l’aparent consens de la majoria dels partits sobre la seva necessitat. El Consell de Ministres ha començat a posar remei a aquesta contradicció aquest dimarts i ha aprovat el projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica per a remetre-ho a les Corts, on haurà de ser aprovat pels grups.

El Govern incrementa un 22% el pressupost de beques per al proper curs i elimina el requisit acadèmic que va implantar el Partit Popular al 2012 per rebre una beca per part de l’Estat. Amb aquesta mesura, pel curs 2020-2021 les ajudes a l’estudi es concediran atenent a la renda familiar de l’estudiant.

Dimarts, 09 Juny 2020 09:22

Nou embús en els avals del ICO

Gairebé dos mesos després que el Consell de Ministres aprovés concedir ajudes al lloguer a les famílies afectades pel coronavirus, la gran banca continua sense signar el conveni que permetrà començar a repartir aquestes ajudes. Un nou embús que es suma al ja conegut dels avals públics per a empreses i autònoms, amb l’agreujant que, en aquesta ocasió colpeja, directament, les economies domèstiques.

Les sol·licituds de protecció internacional a Espanya s’han desplomat per la pandèmia del coronavirus. D’acord a les dades de l’Oficina d’asil i Refugi (OAR) recollides per Europa Press, a l’abril es van presentar únicament 58 peticions d’asil, davant als 8.119 sol·licituds registrades al març; les 14.484 al febrer; i les 14.633 al gener.

El BOE va publicar l’ordre ministerial que va entrar en vigor el passat 21 de maig per la qual es fa obligatori l’ús de mascaretes en espais públics tant a l’aire lliure com tancats quan no es pot mantenir una distància mínima de dos metres de separació. Queden exclusius de l’ús de la mascareta els nens menors de sis anys, encara que el seu ús és "recomanable" per als nens d’entre tres i cinc.

Molt s’està parlant aquests dies sobre els 'excessos' en que el Govern està incorrent en la repressió de les llibertats i els drets fonamentals, prenent peu de la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, per, al socaire de l’estat d’alarma declarat per la gestió de la mateixa, prendre mesures pròpies d’un estat d’excepció, d’acord amb la Llei Orgànica 4/1981.

El mercat laboral espanyol va tancar el pitjor trimestre des de 2013 després de l’inici de la pandèmia pel coronavirus en la segona quinzena de març i la declaració de l’estat d’alarma. Concretament, fins al març es van destruir 285.600 llocs de treball i l’atur va pujar en 121.000 persones, el que suposa un 3,8% més que en el trimestre anterior. En tots dos casos es tracta dels pitjors registres d’ocupació i atur des de l’any 2013.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, va dictar el 3 de març de 2020, una sentència en l’assumpte C-125/18 Gómez del Moral Guasch/Bankia S.A., on en referència a les clàusules d’IRPH inserides en les hipoteques de milers d’espanyols, deixaven a criteri dels tribunals espanyols assegurar-se del caràcter clar i comprensible de les clàusules de contractes de préstec hipotecari que estableixin l’aplicació d’un tipus d’interès variable basat en l’índex de referència de les caixes d’estalvis (IRPH), o dit d’altra manera, si els magistrats arribaven a la conclusió que l’IRPH er abusiu, podien substituir-ho per altre índex legal per protegir als consumidors.

Dimarts, 19 Mai 2020 09:48

Plets pel Covid-19

La crisi econòmica que plana sobre el país pot ser una oportunitat per a l’enlairament d’alguns negocis encara incipients en la indústria legal. És el cas, per exemple, del finançament de litigis. En un escenari post-Covid-19, en el qual es preveu un repunt de plets i una justícia col·lapsada, algunes empreses i ciutadans amb problemes de liquiditat poden interesar-se per aquesta opció, poc coneguda de moment a Espanya, però habitual al món anglosaxó.

Seguint l’opció prevista a l’art. 83.1.b) les persones treballadores autònomes compresos en l’àmbit d’aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) hauran de tenir formalitzada la cobertura de l’acció protectora per contingències professionals, incapacitat temporal i cessament d’activitat amb una mútua col·laboradora per a tota l’acció protectora indicada.

L’expansió de la covid-19 ha deixat al nostre país una crisi gairebé inèdita, potser només similar a la de 2008. En aquestes setmanes hi ha hagut nombrosos ERTO, mentre que altres empreses comencen a fer càlculs per saber si podran aguantar molt temps aquesta situació

Dijous, 07 Mai 2020 10:31

Test Covid-19 a empreses

Les proves de diagnòstic per a la detecció de Covid-19 són una eina molt valuosa de protecció de la salut i contenció de l’epidèmia. Tant l’OMS com organismes comunitaris com l’European Centre for Disease Prevention and Control consideren a aquests test com a elements essencials per a la gestió sanitària de la pandèmia, si bé, la seva aplicació per part de les empreses exigeix tenir en compte tres dimensions bàsiques: la regulatòria, la laboral i els requeriments relatius a la protecció de dades de caràcter personal.

Són molts els dubtes que plantegen els treballadors afectats. Els experts adverteixen que els requisits varien segons la comunitat autònoma.

Dijous, 30 abril 2020 09:20

És legal gravar trucades telefòniques?

A l’actualitat és molt fàcil registrar o gravar una conversació telefònica. Hi ha moltes maneres de fer-ho, algunes més artesanals que altres. La pregunta no és tant com dur a terme aquesta gravació sinó si és legal gravar una trucada telefònica i, si ho és, en quines condicions o quines normes hem de complir per no incórrer en cap problema amb la legislació vigent.

Dimarts, 28 abril 2020 10:47

Saps què és una Dashcam?

La tecnologia i els dispositius electrònics poden millorar la nostra conducció i la nostra seguretat, però abans d’omplir el quadre de comandaments d’accessoris és important saber per a què serveixen, si realment són útils i si poden suposar un perill al volant per a nosaltres i la resta de conductors.

El Tribunal Constitucional ha establert per primera vegada que els mitjans de comunicació no poden publicar informacions sostretes de les xarxes socials per il·lustrar informacions si no tenen el consentiment exprés dels afectats. En una sentència nova, que estableix jurisprudència, el tribunal de granatines confirma la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar a La Opinión de Zamora a indemnitzar amb 15.000 euros a un home que la fotografia va ser obtinguda del seu compte de Facebook i publicades en la portada del diari per il·lustrar un succés de què va ser víctima.

Dimarts, 21 abril 2020 09:26

Renda 2019

Hi ha certs contribuents que en qualsevol cas estan obligats a presentar la declaració en aquesta campanya que comença l’1 d’abril i acaba el 30 de juny, encara que aquest any Hisenda ampliarà els terminis per realitzar tràmits tributaris i no considerarà els incompliments.

El 14 de maç es va declarar l’Estat d’Alarma a Espanya a causa de l’epidèmia de coronavirus. El govern està prenent una sèrie de mesures per pal·liar els efectes econòmics i socials d’aquesta crisi. Entre elles, un nou Reial Decret. En ell s’adopten, entre d’altres, una sèrie de mesures relatives al funcionament de les empreses. És el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març. Resumim a continuació els aspectes més importants des del punt de vista mercantil:

El Consell de Ministres ha aprovat prohibir per llei l’acomiadament per força major i per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció, segons ha anunciat la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

Protecció Civil ha editat un certificat autoresponsable de deplaçament que recomana que els ciutadans portin quan surtin de casa per acreditar que ho fan per una de les raons autoritzades durant el confinament pel coronavirus.

El Consell de Ministres extraordinari reunit aquest diumenge ha aprovat la paralització de les activitats no essencials des d’aquest dilluns 30 de març, i fins almenys el proper dijous 9 d’abril, tots dos inclosos, per frenar la propagació del Covid-19, a través d’un permís retribuït recuperable, de manera que els treballadors no perdran el seu salari beró tindran que recuperar hores després de l’estat d’alarma.

Els famosos “Influencers” es guanyen la vida per la influència que exerceixen sobre els milers de seguidors que tenen en xarxes socials i per la publicitació de marques a través de les mateixes, a més de la participació en esdeveniments de diversa índole. Però, existeix una normativa a Espanya per regular la publicitat feta per auestes persones?

La Direcció General de Trànsit(DGT) ha donat a conèixer, a través d’uncomunicat, que totes aquelles persones que haginperdut el carnet de conduir des del passatdimartspodransol·licitar el seuduplicat des de la sevapàgina web. D’aquesta manera, l’organisme continua renovant la sevaSeuElectrònica per convertir-la en un autèntic centre d’operacions des de la qualpodremferqualsevolacció.

Fins a la data, cada vegada que perdíem el nostre carnet de conduirhaviem de demanar un duplicat a la Jefatura Provincial de Trànsitcorresponent. Un tràmit, que requeriad’una cita prèvia per evitar llarguescues, que a partir d’arapodrem completar per Internet en qüestió de minuts. Aquestssónelspassos a seguir per sol·licitar el duplicat.

COM DEMANAR UN DUPLICAT PER INTERNET

Per sol·licitar un duplicat, tan solshauràsd’accedir al web de DGT. Un copallà, la pàgina web et demanarà el DNI electrònic, el certificat digital o la cl@u per poder seguir endavant. Desprésd’accedir a la plataforma, hauràsd’omplirelscamps de contacte, la manera de notificació i la matrícula del vehicle.

També hauràs de revelar el motiu per el qualsol·licites el duplicat (des de la pèrduafins la susbtracció o el deteriorament) i abonar la taxacorresponent de 20,40 euros. Segons ha donat a conèixer la DGT a través de la sevapàgina web, podràs pagar la taxa en el mateixformularipulsant el botó de 'Comprar' en el panel de Sol·licitud. No obstantaixò, i si has adquiritprèviament la taxa, potsintroduir el número que es troba en l’últimapàgina del justificant de compra Ajuda.

LA DGT T'ENVIARÀ EL PERMÍS DE CIRCULACIÓ PER CORREU POSTAL

Després de completar el formulari, la Direcció General de Trànsitt’enviarà el teunoupermís de circulaciódirectament per correu postal a l’adreça que indiquis en l’apartat'Mode de notificació'. Un permís de circulació que arribarà, segonsrecull el comunicat, en un períodeaproximat de duessetmanes des que la jefatura rebi la sol·licitud.

En definitiva, la DGT contínuamodernitzant la sevaseuelectrònicaperquèpuguemdur a terme cada vegada mésfuncions des de la mateixa. D’altra banda, l’organisme també estàtreballant en una aplicaciómòbil des de la qualpodremrealitzarelsprincipalstràmits. Des de consultar elspunts que queden en el teu carnet de conduirfins a rebreinformació completa sobre elsradars a les nostrescarreteres. D’aquesta manera, ja no serà imprescindible comptaramb un ordinador per realitzar les diferentsgestions o utilitzar la pocintuïtivaversió web de la plataforma en el nostre smartphone.

cadenaser.com

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual s’adopten determinades mesures urgents per garantir uns preus justos als agricultors i ramaders que cobreixin els preus de producció, al temps que eliminarà la 'venda a pèrdues'. A més, també s’ha donat llum verda a altres mesures per millorar les condicions laborals dels treballadors del camp.

Les empreses de més de 50 treballadors s'incorporaran canals de denúncia interns i ho faran dins de el marc de gestió de compliance.

La publicitat digital tal i com la coneixem té dos anys per reinventar-se. Per ara, els anunciants, utilitzen les cookies per mostrar anuncis als usuaris en funció dels seus gustos. Aquestes galetes digitals són arxius instal·lats als dispositius per proveïdors externs per analitzar la navegació online dels usuaris i recollir la informació necessària per personalitzar la publicitat que els mostren. Ara, una nova iniciativa de Google posa en perill aquest model de negoci. Per què? La tecnològica s’ha posat un termini de dos anys per enterrar definitivament les cookies i posar a punt la seva anomenada privacy sandbox.

Dimarts, 10 Març 2020 13:20

Què és la Taxa Google?

El Govern de Pedro Sánchez ha aprovat en Consell de Ministres el projecte de Llei de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals, conegut com a 'taxa Google', un impost a les grans empreses tecnològiques. Què és la 'taxa Google'? Com funcionarà a Espanya? A qui afecta? Qui la pagarà? Responem a aquestes preguntes.

L’Agència Tributària ha llançat un nou canal d’ajuda per aclarir dubtes fiscals que permetrà als contribuents amb un sol 'clic' trucar al servei d’Informació Tributària Bàsica des del portal de l’organisme tributari a Internet.

Una de les modificacions dutes a terme pel Reial Decret-Llei 6/2019 d’1 de març (publicat al BOE el 7 de març de 2019) ha afectat a allò referent als plans d’igualtat previstos a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Amb aquesta modificació es va establir l’obligatorietat d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en totes les empreses de 50 treballadors o més, el qual haurà de figurar en el Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses del Ministeri de Treball.

Ara has decidit vendre el teu ‘vell‘ mòbil o l’hi vas a cedir a algun amic o familiar perquè ho reutilitzi, però és més probable que no vulguis que aquesta persona pugui accedir als teus correus electrònics o a les teves xarxes socials o que pugui veure les fotografies o converses que conté el teu dispositiu.

En meitat d’un intens debat social i polític sobre el model de jornada laboral i la seva durada, els tribunals segueixen resolent conflictes sobre l’horari fixat per les companyies. La línia seguida en les últimes resolucions és la de prioritzar el dret dels treballadors a conciliar feina i vida personal. E una d’elles, dictada pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Basc, s’estableix que els empresaris no poden perllongar unilateralment l’hora de sortida dels seus empleats, especialment quan el dia de treball finalitza més enllà de les sis de la tarda. La sentència dóna la raó als treballadors d’una companyia que van impugnar l’aprovació del calendari laboral, que retardava mitja hora (de les 18:30 a les 19:00 hores) el final de la seva jornada.

El Tribunal Suprem (TS) estableix que les "trucades perdudes" a les víctimes de violència de gènere per part dels seus agressors són un delicte de trencament de condemna. "El simple fet de trucar, quan és possible identificar la procedència, suposa un acte consumat de comunicació i un atac a la persona que es vol protegir", assenyala la sentència, de 20 de desembre de 2019.

La Seguretat Social va guanyar una mesura de 132.133 cotitzants estrangers en 2019, un 6,6% en relació a 2018, fins situar-se el nombre d’immigrants en alta en màxims històrics, amb 2.124.982 ocupats, va informar aquest dimarts el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Les noves quanties de salari mínim que hauran de regir per l’any 2020 seran de 31,66 euros al dia o 950 euros al mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos. Això vol dir que el còmput anual del SMI no podrà ser inferior a 13.300 euros.

Dotze mesos després de la seva entrada en vigor, la normativa segueix sense haver calat o haver estat implantada en moltes companyies. La llei compta amb moltes millores, però també existeixen algunes deficiències.

L’assessor econòmic de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha confirmat aquest diumenge que el president d’Estats Units, Donald Trump, ha demanat opinions sobre la possibilitat de comprar Groenlàndia, un país autònom sota cert grau de gestió pel Govern de Dinamarca, tot i que les autoritats groenlandeses han indicat que el territorio no està en venda.

Dimarts, 04 Febrer 2020 15:31

Un any per bescanviar pessetes per euros

El Banc d’Espanya deixarà de bescanviar pessetes per euros el proper 31 de desembre de 2020, 18 anys després que la pesseta fos substituïda per l’euro com a moneda de curs legal a Espanya, ha recordat aquest organisme en un comunicat aquest dilluns.

Dijous, 30 Gener 2020 16:06

Nova Instrucció de la DGRN

Des de la seva entrada en vigor el 16 de juny de 2019, la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, ve suscitant nombrosos dubtes sobre la seva aplicació. La present instrucció de la DRGN de 20 de desembre de 2019, així com altres que en dades anteriors s’han dictat, en exercici de la competència que se li atribueixen en els articles 260 de la Llei Hipotecària i 313 del Reglament Notarial, i particularment a l’article 103 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, quan s’estableix en el mateix que en el Consell General de Notariat i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils podran elevar consulta a la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte d’aquells actes o negocis susceptibles d’inscripció en qualsevol dels Registres al seu càrrec, i que les consultes evacuades de conformitat amb el mateix seran vinculants per a tots els Notaris i Registradors de la Propietat i Mercantils, els que han d’ajustar l’interpretació i aplicació que facin de l’ordenament al contingut de les mateixes.

Dimarts, 28 Gener 2020 15:19

La jubilació serà als 65 i 10 mesos

Els treballadors que vulguin jubilar-se al 2020 amb el 100% de la pensió –i no hagin cotitzat 38 anys i mig- tindran que tenir complits 65 anys i deu mesos, d’acord amb la reforma de les pensions acordada pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero i els agents socials en 2011.

Dimarts, 21 Gener 2020 15:18

Què passaria si hagués Spexit?

Les decisions de la justícia europea, atorgant l’immunitat parlamentària com eurodiputats efectes als líders independentistes catalans Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, no han agradat a un sector de la política espanyola.

Dijous, 16 Gener 2020 15:58

Hisenda presenta els nous models fiscals

En la campanya de declaracions informatives de 2019 s’inclouen els nous models 234, 235 i 236, originats a partir de la Directiva (UE) 2018/822, del Consell, de 25 de maig de 2018; la controvertida DAC 6.

El plen de la sala primera ha dictat una sentència en la qual desestima el recurs de cassació interposat contra una sentència que havia apreciat intromissió il·legítima en el dret a la pròpia imatge per la publicació de la fotografia, obtinguda del perfil de Facebook, d’una persona detinguda i ingressada a la presó per una acusació d’abusos sexuals a menors.

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes ultimen un important canvi de model en l’atenció a menors estrangers no acompanyats que implicaria la modificació de diverses lleis. En el nou protocol, el Govern central assumiria la primera acollida dels nouvinguts, que ara està en mans de les comunitats autònomes per, a dues o tres setmanes després, derivar-los per tota Espanya d’una manera més proporcional a l’actual. Aquesta fòrmula, de funcionar, evitaria que els menors estrangers es concentressin a Andalusia, Melilla i Ceuta, principals portes d’entrada, i Catalunya i el País Basc, comunitats de destí i trànsit cap a Europa.

Dimarts, 07 Gener 2020 15:02

Punts més importants de la LOPDGDD

En un mes en el que fem balanç de les dades més destacades del 2019, no podia faltar un repàs pels punts més importants de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2018. Amb aquesta normativa, Espanya s’ha convertit en un país pioner en el desenvolupament d’un entorn que utilitza la tecnologia de forma responsable i garanteix els drets digitals que protegeixen a l’usuari de la xarxa.

Conduir implica un alt grau de concentració. Es requereix una bona organització i coordinació de tota la informació que ens arriba des de l’interior i l’exterior del vehicle. Una distracció mentre conduïm pot comportar conseqüències fatals, deixant, en el pitjor dels casos, danys materials i humans.

El Consell de la UE ha arribat a un “acord de compromís” sobre un projecte de Directiva sobre accions representatives per a la protecció dels interessos col·lectius dels consumidors, que vol fomentar que els consumidors europeus defensin els seus drets de manera col·lectiva i més eficient en la Unió Europea. L’Advocacia europea, reunida en el Comité d’Accés a la Justícia de CCBE, s’ha mostrat preocupada atès que en el text aprovat en el Consell s’ha eliminat l’article 15 que contenia una referència expressa a l’assistència jurídica gratuïta per a aquest tipus de procediments col·lectius. D’aquesta manera, el text proposat pels Estats membres en un considerant no vinculant, fa cas de les posicions de la proposta de la Comissió Europea i del Parlament. Igualment, desatén el fet que l’assistència Jurídica transfronterera en realitat ja es troba regulada per la Directiva 2003/8/CE per a processos transfronterers civils i mercantils. En aquest sentit, el Parlament Europeu, en el seu informe de 30 d’abril de 2013 sobre la millora de l’accés a la justícia, ja havia indicat la seva preocupació respecte a l’aplicació de l’Assistència Jurídica civil i mercantil als col·lectius més vulnerables. Cal, per tant, esperar que serà un dels principals punts a debatre en la propera etapa legislativa (els coneguts con “trilogos”) en què participen representants de les tres institucions.

En tota revolució (tecnològica, en aquest cas) cada país ha d’escollir com afronta la situació.

Així, alguns països han decidit, com és el cas de la Xina, establir un pla quinquenal per a la introducció de les noves tecnologies, apostant de forma molt ferma pel 5G i per l’anomenada tecnologia de registres distribuïts (DLT,i, la més coneguda d’elles, el blockchain) i creant un marc legislatiu, polític, social i econòmic que afavoreix el desenvolupament d’aquestes tecnologies.

Dijous, 19 Desembre 2019 08:51

017, nou número contra els ciberatacs

Avui en dia tot és tecnologia. Tenim tota la informació al nostre abast a un sol clic al ciberespai i és per això, que estem més exposats a patir ciberatacs. Donat l’augment d’aquests atacs a Espanya, el Ministeri d’Economia i Empresa, delegant a mans de la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital (SEAD), ha creat un nou número de telèfon totalment gratuït per denunciar aquests delictes: El 017, conegut com “Línia d’Ajuda en Ciberseguretat”.

Dimarts, 17 Desembre 2019 15:52

Pagament segur amb el smartphone

Sense «smartphone» no som res. D’uns anys ençà, el telèfon mòbil s’ha convertit en una extensió de l’usuari, que l’empra per comunicar-se, veure vídeos, informar-se i, fins i tot, realitzar compres. Precisament, a l’hora d’adquirir un producte amb un terminal és important prendre precaucions. Perquè l’usuari no es porti un ensurt innecessari, l’OCU ha recollit una sèrie de consells que poden resultar molt útils.

Dijous, 12 Desembre 2019 15:35

Anul·lació d’impost de plusvàlua

La sentència, amb ponència del magistrat Pedro González Trevijano, argumenta que quan existeix un increment de la transmissió i la quota que surt a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà, s’estaria tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia.

Dimarts, 10 Desembre 2019 15:05

Pagar menys a la declaració de la renda

Esperar l’inici de la campanya de la declaració de la renda, a mitjans del proper any, per preocupar-se pel que devem a Hisenda en l’IRPF per l’exercici 2019 no és bona idea. Qualsevol assessor fiscal que es preï s’ho dirà. “Encara està a a temps de prendre decissions abans que finalitzi l’any per rebaixar la seva factura fiscal”, avisen els professionals afiliats al Registre d’Asessors Fiscals (REAF) del Consell General d’Economistes.

Dijous, 05 Desembre 2019 15:11

Jubilació forçosa en grans convenis

Pedro Sánchez va fer diversos canvis legals en matèria laboral en un ampli reial decret aprovat el passat 28 de desembre. Entre aquestes novetats estava una rectificació de la reforma laboral del PP de 2012, que consistia en que la llei tornava a permetre a les empreses jubilar als seus treballadors de manera obligatòria quan aquests compleixin l’edat legal de jubilació.

Dimarts, 03 Desembre 2019 15:23

Avalat l’acomiadament per absentisme

Les empreses poden seguir acomiadant per absentisme encara que el treballador justifiqui les seves absències. El Tribunal Constitucional ha avalat les extincions per causes objectives si hi ha faltes d’assistència al lloc de treball justificades però intermitents. En una sentència l’Alt Tribunal desestima la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat del Social número 26 de Barcelona sobre l’aplicació de l’article 52 d) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i la seva possible col·lisió amb tres drets fonamental. En concret rebutja que aquest article vulneri el dret a la integritat física, dret a la protecció de la salut o el dret al treball que consagra la Constitució.

Dijous, 28 Novembre 2019 15:31

Indemnitzacions per acomiadament

D’acord amb la recent reolució dels Tribunals, l’Agència Tributària podrà reclamar la tributació de totes les indemnitzacions de fins a 180.000 euros que s’hagin efectuat durant els últims 4 anys. És a dir, un contribuent que hagi rebut una indemnització promedi de 100.000 euros tributarà com a mínim 35.000 euros aproximadament depenent en quina comunitat autònoma es trobi.

Dimarts, 26 Novembre 2019 16:28

Puc quedar-me un objecte perdut?

Un bitlleter en un seient de l’autobús o d’un taxi, un valuós anell a la taula d’una cafeteria o un portàtil a la parada de l’autobús. Les persones perden diàriament multitud d’objectes valuosos que, només a vegades, recuperen. No obstant això, la llei és clara al respecte i imposa a tots els ciutadans l’obligació de restituir-los al seu propietari. Només permet quedar-se amb ells en determinades circumstàncies.

Dijous, 21 Novembre 2019 14:55

La demanda de crèdit es redueix

Les entitats financeres han endurit les condicions de crèdit per als préstecs al consum i les ha relaxat lleument per a les noves hipoteques i per a les empreses. Aquestes són dues de les principals conclusions que es desprenen de l’informe de Banc d’Espanya sobre préstecs bancaris del tercer trimestre del 2019.

Dimarts, 19 Novembre 2019 14:55

Impost sobre les empreses tecnològiques

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha presentat aquesta setmana una proposta d’impost sobre les empreses tecnològiques, les anomenades GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon). El text inclou, de facto, una proposta de fiscalitat en l’era digital perquè ataca el nucli del problema: desvincular el pagament d’impostos de la presència física de les empreses en els territoris. L’assumpte té molta més força de la que pot semblar. D’una banda, pretén solucionar l’embolic en què s’intentaven ficar alguns estats (entre ells Espanya) amb l’anomenada 'taxa Google'. Era un embolic, no pel propòsit sinó pel mètode. Abordar el tema del pagament dels impostos on es generen els beneficis i no on es gaudeixen té tot el sentit del món. Però, precisament per la naturalesa del problema –la deslocalització digital-, el que resulta un sense sentit és abordar-lo en un sol país. I fins i tot a la UE. La proposta de l’OCDE podria arribar a tenir l’aval de 134 països i compta amb el suport del G-7 i la propera setmana podria comptar amb el del G-20.

Dijous, 14 Novembre 2019 15:12

Reglament de comunicacions electròniques

La futura normativa europea, molt conflicitiva i encara en negociació, s’hauria d’haver aprovat al mateix temps que el Reglament de Protecció de Dades. Servirà per reemplaçar la desfasada directiva de 2002.

Dimarts, 12 Novembre 2019 15:12

Llei 5/2019 de préstec immobiliari

La Llei 5/2019, de contractes de préstec immobiliari, imposa al prestamista l’obligació d’evaluar la solvència del prestatari anbans de concedir-li el préstec, sobre la base de la informació que prèviament ha obtingut el prestamista (arts. 11 y 12).Aquest treball examina en detall aquesta obligació. A aquests efectes, s’analitzen els caràcters generals de l’obligació, els subjectes de la mateixa, el moment de portar-la a terme, el contingut de l’obligació (com pot el prestamista accedir a la informació que precisa per avaluar, i quin és el procediment intern d’evaluació), què passa quan és positiva o negativa, i els efectes de l’incompliment de l’obligació d’avaluar en el contracte de préstec. Tot i l’extensa regulació sobre la matèria, aquesta és insuficient, perquè l’incompliment del prestamista no provoca cap efecte civil en el cotracte, de manera que els prestamistes no tenen incentius per a concedir crèdits de manera responsable i evitar el sobreendeutament dels prestataris.

Dijous, 07 Novembre 2019 15:00

Règims duaners especials

S’ha publicat al BOE l’Ordre PCI/933/2019, d’11 de setembre, relativa a l’autorització dels règims duaners especials de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu i d’importació temporal.

Dimarts, 05 Novembre 2019 07:56

Grans empreses formaran a Pimes

El Ministeri ha desenvolupat una sèrie de cursos que s’impartiran de manera gratuïta per a empleats de pimes i deseocupats dirigits a millorar les competències digitals. La curiositat ve de qui seran els encarregats de realitzar aquestes formacions. Seran grans empreses com Amazon, Google, Microsoft, Oracle o Facebook.

Dijous, 31 Octubre 2019 15:42

WhatsApp com a prova davant el jutge

WhatsApp és l’aplicació de missatgeria instantània més popular a Espanya amb milions d’usuaris que l’empren diàriament per mantenir converses de tota índole. No obstant això, el que la majoria desconeix és que el que prometis per WhatsApp pot gaudir de la consideració d’un contracte legal i vinculant davant la Justícia espanyola.

Els despatxos han intensificat els seus plans de transformació tecnològica i han posat a treballar a tots els departaments per llançar projectes disruptius que marquen la diferència en el sector.

Dijous, 24 Octubre 2019 14:20

Habitatge: Ajudes a empleats accidentats

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social podran concedir ajudes complementàries a l’atenció mèdica als treballadors de les empreses que resultin perjudicats en la seva vida diària per un accident de treball o una enfermetat professional. Ajudes importants per als empleats i les seves famílies, com les que es recullen a la Resolució que la Seguretat Social ha presentat a les mútues i a la que ha tingut accés EXPANSIÓN. Per exemple, les següents:

Els membres de la unitat familiar (reagrupants) que disposin d’un permís de residència i treball per reagrupació familiar podran sol·licitar la targeta de residència independent sempre que compleixin una sèrie de requisits que expliquem a continuación.

Dijous, 17 Octubre 2019 14:21

Canal de denúncies en empreses grans

La propera semana està previst que el Consell de la UE doni el vistiplau definitiu a una norma que pretén ser clau en la lluita contra la corrupció pública i privada: la directiva de protecció al denunciant (o whistleblower). El text, que haurà de ser traslladat abans de dos anys, introdueix dues grans novetats en l’ordenament. En primer lloc, obliga a que les companyies i les Administracions i entitats públiques implantin procediments interns per a la recepció i l’estudi de denúncies d’irregularitats. En segon terme, estableix una sèrie de mesures de salvaguarda i blindatge per a qui comuniqui tals infraccions.

Dimarts, 15 Octubre 2019 15:29

Herència d'un habitatge amb hipoteca

L’any passat, els espanyols van renunciar a una de cada 10 herències que van rebre del seus difunts. Si al 2017 les renuncies van ser unes 42.600, al 2018 no es van aceptar 46.679 llegats, un 8,6% més. Segons el Consell General del Notariat, aquesta xifra s’ha multiplicat per quatre des de 2007. Encara que no existeixen dades sobre les raons que porten a rebutjar una herència, entre els experts hi ha consens en dir la causa d’una part important dels desistiments es troba en el deute que presenten els habitatges que formen part dels llegats. Què és millor fer quan s’hereta un habitatge que està gravat per un prèstec hipotecari?

Dijous, 10 Octubre 2019 14:22

Avaluació d’impacte en la RGPD

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat el llistat de tractaments de dades personals en els quals no és obligatòria la realització d’una avaluació d’impacte, amb l’objectiu de facilitar als responsables la identificació d’aquest tipus de tractaments. Segons explica l’autoritat espanyola en una nota de premsa, el Reglament General de Protecció de Dades (RGP) recull en el seu article 35.1 que les organitzacions que tractin dades estan obligades a realizar una Avaluació d’Impacte relativa a la Protecció de Dades (EIPD) abans d’efectuar aquests tractaments quan sigui probable que, en funció de la seva naturalesa, abast, context o fins, comportin un alt risc per als drets i llibertats de les persones.

Dimarts, 08 Octubre 2019 14:19

Impost sobre actius no productius

Després de la decisió del Tribunal Constitucional de declarar adequat al marc constitucional la ‘Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de le persones jurídiques’, aquesta legislació catalana torna a tenir vigència i fitxa el període dels subjectes passius per presentar les autoliquidacions corresponents als exercicis de 2017, 2018 i 2019, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’aquest any.

Dijous, 03 Octubre 2019 08:57

Límit del dret a l’oblit a la UE

El ciberespai no té fronteres, però el dret a l’oblit dels europeus a Internet sí que en té. I aquestes fronteres són les que delimiten la Unió Europea. Google s’ha fet amb la segona victòria davant la cort europea en tan sols dues setmanes després de que el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) li hagi donat la raó aquest dimarts en un litigi que mantenia amb l’agència de dades de França. Un lustre després de que els jutges dictessin que els usuaris europeus poden sol·licitar l’eliminació dels resultats del cercador vinculats al seu nom, el TJUE, que segueix l’opinió de l’advocat general, ha considerat que “el gestor d’un motor de cerca no està obligat a retirar els enllaços en totes les versions”. Només en les de la UE.

Google ha anunciat que dins de la seva nova política de publicitat digital prohibeix incloure anuncis que venguin tractaments sense base biomèdica o científica, així com tècniques mèdiques que no estan comprovades o són experimentals, com la majoria de les teràpies amb cèl·lules mare, teràpia cel·lular i teràpies gèniques.

Dijous, 26 Setembre 2019 14:29

Menys estalvis per accedir a una hipoteca

Un dels avantatges de la nova llei hipotecària és que obliga el banc a pagar totes les despeses de constitució de la hipoteca (a excepció de la taxació i segones còpies de notari), el que fa que el consumidor s'estalviï uns euros a la signatura del préstec hipotecari. Abans, el desemborsament inicial per a la signatura d'una hipoteca tipus de 150.000 euros oscil·lava entre els 2.800 i els 4.400 euros de mitjana per hipoteca, segons els càlculs de reclamador.es, tenint en compte tots els costos que l'usuari havia d'abonar, inclòs l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD). Per això, subscriure una hipoteca a partir d'ara no tornarà a ser el mateix.

Dijous, 19 Setembre 2019 14:50

Et poden posar una multa com a vianant?

Una creença molt estesa en la nostra societat és que només els conductors poden ser sancionats i que les males accions com a vianants no suposen cap tipus de sanció.

Dimarts, 17 Setembre 2019 12:00

RGPD i comunicacions sindicals

Una recent sentència de l'Audiència Nacional reconeix que les comunicacions sindicals no suposen una vulneració de l'aplicació efectiva del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

Dijous, 12 Setembre 2019 11:15

Conciliar sense demanar reducció de jornada

La reforma aprovada a les portes de les eleccions pel Govern de Pedro Sánchez per reforçar mesures per compatibilitzar vida familiar i laboral comença a desplegar-se a poc a poc. El mateix decret llei que va establir l'equiparació del permís de paternitat també va concretar el dret dels treballadors a sol·licitar canvis en la seva jornada o en la forma de treball per conciliar. La modificació normativa es comença a veure reflectida en sentències, assenyalen especialistes en dret laboral, i és possible que pugui acabar generant major litigiositat.

Dimarts, 10 Setembre 2019 13:46

Robatori del DNI a l'estranger

Es tracta d'un dels grans pors dels viatgers quan viatgen fora de les fronteres d'Espanya o de la Unió Europea. Perdre o que els robin el DNI o el passaport. Fins i tot les dues coses si es tracta de la sostracció de la cartera o la bossa.

Dijous, 05 Setembre 2019 14:33

La higiene en els centres educatius

La legislació espanyola exigeix ​​a les escoles de casa nostra el manteniment d'unes adequades condicions de salut i higiene, a fi de garantir la seguretat dels alumnes que estudien a l'interior de les seves aules.

Dimarts, 03 Setembre 2019 11:04

Guia per a passatgers

Aquests dies en què molts viatgers estan pujant a un avió per posar fi a les vacances, tornen a succeir-se els problemes amb les aerolínies. Retards, cancel·lacions, pèrdues de maletes o canvis d'última hora són circumstàncies a què els passatgers estan més acostumats del que haurien, encara que això no redueix gens ni mica el tediós que és batallar amb les companyies.

Dijous, 29 Agost 2019 10:38

Legislació a favor dels drets LGTBI

Espanya és un dels països amb la legislació més progressistes en favor dels drets LGTBI. La primera fita, va ser el 2005, quan es va convertir en el tercer país a aprovar el matrimoni entre persones del mateix sexe.

La carta d'invitació és un document pel qual, un espanyol o estranger resident legal a Espanya, sol·licita l'acolliment d'un estranger al seu domicili durant un període màxim de 90 dies. D'aquesta manera, es compromet a fer-se càrrec d'ell durant la seva estada al país. Es tracta d'un dels requisits establerts per a aquells turistes que no estan subjectes al règim comunitari en el reglament de la llei 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

El passat 4 de juliol es va publicar al BOE el XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, text que per certes prerrogatives no ha estat exempt de polèmica pel que fa permetrà que determinades Entitats del Tercer Sector Social, en actuació concertada amb els sindicats, expulsin a la iniciativa empresarial de la inserció laboral de les persones amb discapacitat a través dels Centres Especials d'Ocupació.

Dimarts, 20 Agost 2019 11:02

Canvi de sexe en menors transexuals

El Tribunal Constitucional ha establert que els menors transsexuals amb "suficient maduresa" i que es trobin en una "situació estable de transsexualitat" poden exigir el canvi de sexe en el Registre Civil. Això suposa declarar parcialment inconstitucional l'article primer de la Llei 3/2007 reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. Aquest article estableix que "tota persona de nacionalitat espanyola, major d'edat i amb capacitat suficient per a això, podrà sol·licitar la rectificació de la menció registral del sexe". Aquesta referència a la majoria d'edat és que la limiten els magistrats.

Divendres, 16 Agost 2019 10:58

Nova legislació per acollir refugiats

El Govern en funcions ha aprovat un canvi en la legislació per tal d'evitar l'imminent col·lapse del sistema d'acollida per a refugiats. Amb la modificació d'un Reial decret, l'executiu aconsegueix derivar sol·licitants d'asil als centres d'atenció humanitària habilitats per a la primera acollida d'immigrants acabats d'arribar a costes espanyoles.

Dimarts, 13 Agost 2019 10:52

Cotxes elèctrics amb soroll

Un dels avantatges dels vehicles elèctrics i híbrids es que no generen soroll, de manera que ajuden a la disminució de la contaminació acústica. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquesta provoca danys a la salut de les persones, tant la física (pèrdua de l’audició), com psicològica (ansietat, estrès, irritabilitat). No obstant això, aquesta virtut pot suposar un inconvenient per a la seguretat de la resta d’usuaris de la via.

Pàgina 1 de 4